Lectures

Chemistry - lecture, class

I IM-DI

Materials chemistry - lecture, laboratory

I IM-DI

Physical chemistry - lecture, class, laboratory

II CC-DI, II CH-DI, II CP-DI

Biomolecular process modeling - lecture, laboratory, project

III CH-DI

Chemistry - lecture

III FI - DI

Biosensorsy - lecture

IV CH-DI