Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

Wykształcenie

2022    profesor tytularny w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

2017    Politechnika Rzeszowska – doktor habilitowany nauk chemicznych

2013    Politechnika Rzeszowska – doktor nauk chemicznych

2013    Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie  – studia doktoranckie

2009    Politechnika Rzeszowska – magister inżynier

Przebieg pracy zawodowej

2022 – obecnie   Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

2021 – obecnie   Katedra Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej – kierownik

2019 – 2022        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

2017 – 2019        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – profesor nadzwyczajny

2015 – 2017        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – adiunkt

2014 – 2015        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – asystent naukowo-dydaktyczny

2014                      Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – starszy wykładowca

2014                      Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – specjalista naukowo-techniczny

Staże naukowe

🇮🇹 2024   Wydział Nauk Chemicznych i Geologicznych, University of Modena and Reggio Emilia, Włochy – wizytujący profesor

🇮🇹 2023   Wydział Chemiczny University of Bari Aldo Moro, Włochy – wizytujący profesor

🇪🇸 2023    Wydział Inżynierii Chemicznej i Jądrowej Technical University of Valencia, Hiszpania – wizytujący profesor

🇮🇹 2023    Wydział Nauk Chemicznych i Geologicznych University of Cagliari, Włochy – wizytujący profesor

🇮🇹 2022    Wydział Chemii i Chemii Przemysłowej University of Genoa, Włochy – wizytujący profesor

🇮🇹 2022    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor

🇧🇷 2022    Instytut Chemii University of São Paulo, Brazylia – wizytujący profesor

🇮🇹 2022    Wydział Technologii i Nauk Biologicznych, Chemicznych i Farmaceutycznych University of Palermo, Włochy  – wizytujący profesor

🇲🇹 2022    Wydział Nauk University of Malta, Malta – wizytujący profesor

🇮🇹 2021    Wydział Nauk Chemicznych i Farmaceutycznych University of Trieste, Włochy – wizytujący profesor

🇪🇸 2021    Wydział Chemii i Technologii Chemicznej University of Castilla-La Mancha, Hiszpania – wizytujący profesor

🇬🇷 2021    Wydział Inżynierii Środowiska Technical University of Crete, Grecja – wizytujący profesor

🇮🇹 2019    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor

🇺🇸 2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący profesor

🇩🇰 2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący profesor

🇮🇹 2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący profesor

🇩🇪 2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący profesor

🇮🇹 2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor

🇺🇸 2016    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący profesor

🇺🇸 2014    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec

Nagrody za działalność naukową

2023    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - za uzyskanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna

2023    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MEiN)

2022    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MEiN)

2021    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)

2021    Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej

2020    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)

2019    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)

2019    Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

2018    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - indywidualna I stopnia

2018    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

2018    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2017    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - indywidualna I stopnia

2016    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - indywidualna I stopnia

2016    Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej

Edytor w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

2020 – obecnie      Frontiers in Chemistry (Associate Editor)

2020 – obecnie      Open Chemistry (Guest Editor)

2020 – obecnie      Chemical Papers (Associate Editor)

Funkcje w organach uczelnianych

2021 – obecnie      Kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

2021 – obecnie      członek Komisji osobowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Konwentu Profesorów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Kolegium Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Komisji opiniodawczej ds. dorobku naukowego i działalności statutowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Komisji ds. planów i programów studiów (dydaktyczna) Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2017 – 2020           członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej

2017 – 2019, 2021 – obecnie           członek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2016 – 2019           pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. koordynacji projektów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Bank Gospodarstwa Krajowego

Stały Komitet Naukowy Kongresu Milan Polymer Days (Mediolan, Włochy)

Stały Komitet Kongresu Technologii Chemicznej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opiekun naukowy Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

– Fundacja Kościuszkowska

– Przewodniczący Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

– Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Fundacja Zaawansowanych Technologii

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

– American Chemical Society

– European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

– Polygenius

 

ORCID ID: 0000-0002-9101-6264

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję