Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr hab. inż. Paweł Chmielarz

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

Wykształcenie

2017    Politechnika Rzeszowska – doktor habilitowany nauk chemicznych

2013    Politechnika Rzeszowska – doktor nauk chemicznych

2013    Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie  – studia doktoranckie

2009    Politechnika Rzeszowska – magister inżynier

Przebieg pracy zawodowej

2021 – obecnie   Katedra Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej – kierownik

2017 – obecnie   Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – profesor nadzwyczajny

2015 – 2017        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – adiunkt

2014 – 2015        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – asystent naukowo-dydaktyczny

2014                      Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – starszy wykładowca

2014                      Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – specjalista naukowo-techniczny

Staże naukowe

2021    Wydział Nauk Chemicznych i Farmaceutycznych University of Trieste, Włochy – wizytujący profesor

2021    Wydział Chemii i Technologii Chemicznej University of Castilla-La Mancha, Hiszpania – wizytujący profesor

2021    Wydział Inżynierii Środowiska Technical University of Crete, Grecja – wizytujący profesor

2019    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący profesor

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący profesor

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący profesor

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący profesor

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący profesor

2016    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący profesor

2014    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec

Nagrody za działalność naukową

2021    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)

2021    Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej

2020    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)

2019    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MNiSW)

2019    Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

2018    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - indywidualna I stopnia

2018    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

2018    Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2017    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - indywidualna I stopnia

2016    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - indywidualna I stopnia

2016    Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej

Edytor w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

2021 – obecnie      Molecules (Guest Editor)

2020 – obecnie      Frontiers in Chemistry (Review Editor)

2020 – obecnie      Open Chemistry (Guest Editor)

2020 – obecnie      Chemical Papers (Associate Editor)

2019 – obecnie      Materials (Guest Editor)

Funkcje w organach uczelnianych

2021 – obecnie      Kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Konwentu Profesorów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Kolegium Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Komisji opiniodawczej ds. dorobku naukowego i działalności statutowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2019 – obecnie      członek Komisji ds. planów i programów studiów (dydaktyczna) Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2017 – 2020           członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej

2017 – 2019, 2021 – obecnie           członek Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

2016 – 2019           pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. koordynacji projektów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opiekun naukowy Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

– Fundacja Kościuszkowska

– Przewodniczący Zarządu Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

– Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Fundacja Zaawansowanych Technologii

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

– American Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

– Polygenius

 

ORCID ID: 0000-0002-9101-6264

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję