Członkowie grupy badawczej

Kierownik

Dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

Bio

Doktoranci

mgr inż. Izabela Zaborniak

zaborniak.jpg

Edukacja

2017 – obecnie       studia doktoranckie w dziedzinie Technologia Chemiczna, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2017                         uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2016                         uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Staże naukowe

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

Wykłady na zaproszenie

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

Nagrody za działalność naukową

2017/18 Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2016       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

2014       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

– Synteza polimerów i biopolimerów

– Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– American Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 5 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2019)

Liczba cytowań = 3 (Web of Science 2019)

Index Hirscha = (Web of Science 2019)

Publikacje

 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny, Andrzej Sobkowiak: „Tannic acid-inspired star-like macromolecules via temporally-controlled multi-step potential electrolysis”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, w druku.
  (IF5Y 2.378)
 1. Paweł Chmielarz, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Izabela Zaborniak, Paulina Biedka, Andrzej Sobkowiak: ,,Synthesis of naturally-derived macromolecules through simplified electrochemically mediated ATRP”, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2017, 13, 2466-2472.
  (IF5Y 2.619)

 Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of natural origin star-like bio-nanocontainers through low ppm ATRP method”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges 2019, P3.164.
 2. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of biomimetic nanocontainers with an antifouling polymer brush system via new microwave accelerated simplified electrochemically mediated ATRP”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid Nanomaterials, Sitges 2019, P3.008.
 3. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak: „Electrochemically mediated atom transfer radical polymerization (eATRP)”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Mediolan 2019, 20.
 4. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny: „A new approach for the electrochemical and structural characterization of newly received tea stains-inspired macromolecules via temporally-controlled seATRP”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Mediolan 2019, 78.
 5. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego technikami polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacji”, Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia,Pod redakcją A. Węgrzyn, Kraków 2018, S04KS22, S04-14.
 6. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”, 9 Kongres Technologii Chemicznej, Pod redakcją E. Głowińskiej, Gdańsk 2018, K3A-10, 149.
 7. Izabela Zaborniak, PawełChmielarz: „Synthesis of naturally-derived star-shaped polymers through ATRP methods with diminished catalyst concentration”, 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, Kraków 2018, 55.

ORCID ID: 0000-0001-7533-3668

Scopus ID: 57197857085

Researcher ID: A-3324-2019

mgr Monika Flejszar

monika_sroczyk.jpg

Edukacja

– 2018 – obecnie       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – studia doktoranckie

– 2016  – 2018           Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – magister

– 2013  – 2016           Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – licencjat

Zainteresowania Naukowe

- Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

- Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich

Doświadczenie naukowe

- 2017 – 2018

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej” finansowanego ze środków NCN.
 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę Δ1 – cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denityfcans” finansowanego ze środków NCN. Badania prowadzono we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

- 2015 – 2016

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem” finansowanego ze środków NCN.

Nagrody i stypendia

2018 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018 – II nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Jerzego Habera

2016 - stypendium im. Mariana Smoluchowskiego (fundusz Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia – Energia – Przyszłość”)

2015, 2016, 2017 -  stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 10% najlepszych studentów

Wyjazdy zagraniczne

- 2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

- 2016 SCIENCE UP – Jϋlich Krakow Summer School (Forschungszentrum Jϋlich),
Niemcy

Wykłady na zaproszenie

2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Polskie Towarzystwo Chemiczne

Konferencje

 1. M. Sroczyk, P. Gajda-Morszewski, M. Oszajca, M. Brindell „Interaction between lysozyme and Ru(III) complexes of NAMI-A type determined by fluorescence spectroscopy”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018. (sesja posterowa)
 2. P. Gajda–Morszewski, M. Sroczyk, O. Mazuryk, M. Brindell „Influence of urban parcitle matter on humen serum albumin capacity of binding with several drugs”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018.
 3. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, O. Zastawny, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase – a new tool for anabolic steroid production”, The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Costmetic Industry, Trzebnica, 25-27.06.2018
 4. M. Sroczyk, A. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Oszjaca „Badanie aktywności katalitycznej dehydrogenazy steroidowej pochodzącej ze Sterolibacterium denitryficans”, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 24-25.05.2018 (sesja posterowa, nagroda za najlepszy poster w sesji Mikrobiologia i Immunologia)
 5. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Catalytic characterisation of cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase, a catalyst for anabolic steroids production”, International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, Kraków, 18-23.03.2018.
 6. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Hochołowski, M. Oszajca, M. Szaleniec „Enzymatic oxidative dehydrogenation of 3-ketosteroids by cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase”, 8th World Congress on Oxidation Catalysis, Kraków, 3-8.09.2017. (sesja posterowa)
 7. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids” SeMPowisko 2017, Kraków, 20-21.05.2017.  (sesja posterowa)
 8. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Badanie kinetyki enzymatycznej reakcji utleniania 3-ketosteroidów z udziałem dehydrogenazy FAD-zależnej.” Horyzonty Nauki 2017 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 23-24.05.2017. (referat)
 9. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids” International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection”, Kraków, 20-21.04.2017. (sesja posterowa)
 10. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” SeMPowisko 2016, Kraków, 21-22.05.2016. (referat)
 11. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” Horyzonty Nauki 2016 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 17-18.05.2016. (sesja posterowa)

ORCID ID: 0000-0001-8014-3543

Researcher ID: W-5920-2018

mgr inż. Karolina Matuszek

karolina_matuszek.jpg

Edukacja

 2016  – 2017 – Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – magister inżynier

 2012  – 2016 – Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – inżynier

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w miniemulsji.

Synteza polimerów metodami kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z udziałem inicjatorów cukrowych.

Nagrody za działalność naukową

2013 – 2016 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Doświadczenie zawodowe

2018 – 2019 – Młodszy Specjalista dz. Laboratorium w Dziale Badań i Rozwoju,

Bispol Sp. z o.o. – Głuchów

 2018 – 2019 – Młodszy Specjalista ds. Kontroli Jakości w Zespole Badań Chromatograficznych, Polpharma S.A. – Nowa Dęba

Wizytujący naukowcy

mgr inż. Andreas Spinnrock

Department of Chemistry, University of Konstanz

Bio

dr inż. Marleny Caceres Najarro

Department of Engineering, Aarhus University

Bio

Magistranci

inż. Sylwia Wilczak

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Elektrochemicznie kontrolowana ATRP w emulsji”

inż. Patryk Machowski

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Synteza makrocząsteczek pochodzenia naturalnego”

inż. Agnieszka Safin

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie polimerów nieliniowych”

Studenci studiów I stopnia (inżynierskich)

Dominik Borowiec

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Elektroliza preparatywna w syntezie makrocząsteczek pochodzenia naturalnego”

 

Przemysław Kuc

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w układach dyspersyjnych”

 

Michał Kaszuba

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Charakterystyka elektrochemiczna systemów inicjujących ATRP stosowanych w syntezie związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego”

 

Kamil Czerwiński

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Synteza związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego techniką „core-first””

 

Julita Rajchel

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego”

 

Martyna Hnat

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie polimerów pochodzenia naturalnego”

 

Wiktoria Drużbicka

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie makrocząsteczek o nieliniowej topologii”

 

Karolina Wantrych

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w miniemulsji”

 

Anna Pado

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie polimerów szczepionych”

 

Sylwia Lepianka

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie polimerów gwiaździstych techniką „core-first”

 

Piotr Kiełek

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, w której aktywatory regenerowane są przez przeniesienie elektronu i aktywację pomoc­niczą”

 

Patrycja Zimoch

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie makrocząsteczek pochodzenia naturalnego”

Byli członkowie grupy badawczej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję