Podstrona: Członkowie grupy badawczej / Prof. Paweł Chmielarz, Eng, PhD, DSc, ProfTit

Członkowie grupy badawczej

logo1_v2.png

crg_2023_3.jpg

Kierownik

prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

ly5a8408_37.jpg

Bio

Pracownicy naukowi

dr inż. Izabela Zaborniak

izabela_zaborniak.jpg

Edukacja

2021                      Politechnika Rzeszowska – doktor nauk inżynieryjno-technicznych

2017 – 2021        studia doktoranckie w dziedzinie Technologia Chemiczna, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2017                      uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2016                      uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Przebieg pracy zawodowej

2021 – obecnie   Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – adiunkt w grupie badawczej Chmielarz Research Group

2021                      Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – staż podoktorski w grupie badawczej Chmielarz Research Group

Staże naukowe

2023    Wydział Nauk Chemicznych i Geologicznych University of Cagliari, Włochy – wizytujący naukowiec

2022    Wydział Chemii i Chemii Przemysłowej University of Genoa, Włochy – wizytujący naukowiec

2022   Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

2022    Wydział Technologii i Nauk Biologicznych, Chemicznych i Farmaceutycznych University of Palermo, Włochy  – wizytujący naukowiec

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

Wykłady na zaproszenie

2023    Wydział Nauk Chemicznych i Geologicznych University of Cagliari, Włochy

2022    Wydział Chemii i Chemii Przemysłowej University of Genoa, Włochy

2022    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

2022    Wydział Technologii i Nauk Biologicznych, Chemicznych i Farmaceutycznych University of Palermo, Włochy

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

Nagrody za działalność naukową

2023       Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MEiN)

2022       Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MEiN)

2021       Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

2020/21  Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/20  Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/20  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2018/19  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2017/18 Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2016       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

2014       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

– Synteza polimerów i biopolimerów

– Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (Zastępca Opiekuna Naukowego)

– American Chemical Society

– European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 137 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 442 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 13 (Web of Science 2024)

Publikacje

 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Klamut, Cicely M. Warne, Katarzyna Kisiel, Martyna Niemiec, Paweł Błoniarz, Alessandro Pellis, Krzysztof Matyjaszewski, Paweł Chmielarz: ,,Controlled polymer synthesis toward green chemistry: Deep Insight into ATRP in bio-based substitutes for polar aprotic solvents”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2024, 12, 4933–4945.
  (IF5Y 8.7)
 1. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Justyna Bała, Karol Wolski, Ewa Ciszkowicz, Kamil Awsiuk, Joanna Raczkowska: „Grafting of multifunctional polymer brushes from a glass surface: Surface-initiated atom transfer radical polymerization as a versatile tool for biomedical materials engineering”, Macromolecular Chemistry and Physics 2024, 225, 2300284 (1-14).
  (IF5Y 2.4)
 1. Izabela Zaborniak, Martyna Korbecka, Zuzanna Michno, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: ,,Vegetable oil as continuous phase in inverse emulsion: ARGET ATRP for synthesis of water-soluble polymers”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2023, 11, 17440-17450.
  (IF5Y 8.7)
 1. Izabela Zaborniak, Natalia Pieńkowska, Paweł Chmielarz, Grzegorz Bartosz, Andrzej Dziedzic, Izabela Sadowska-Bartosz: ,,Nitroxide-containing amphiphilic polymers prepared by simplified electrochemically mediated ATRP as candidates for therapeutic antioxidants”, Polymer 2023, 273, 125885(1-9).
  (IF5Y 4.2)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: ,,Polymer‑modified regenerated cellulose membranes: following the atom transfer radical polymerization concepts consistent with the principles of green chemistry”, Cellulose 2023, 30, 1-38.
  (IF5Y 5.6)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „How we can improve ARGET ATRP in an aqueous system: Honey as an unusual solution for polymerization of (meth)acrylates”, European Polymer Journal 2023, 183, 111735 (1-12).
  (IF5Y 5.1)
 1. Natalia Pieńkowska, Margaret Fahnestock, Crystal Mahadeo, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Grzegorz Bartosz, Izabela Sadowska-Bartosz: ,,Induction of oxidative stress in SH-SY5Y cells by overexpression of hTau40 and its mitigation by redox-active nanoparticles”, International Journal of Molecular Sciences 2023, 24, 359(1-17).
  (IF5Y 6.2)
 1. Rongguan Yin, Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak, Yuqi Zhao, Grzegorz Szczepaniak, Zongyu Wang, Tong Liu, Yi Wang, Mingkang Sun, Hanshu Wu, Jirameth Tarnsangpradit, Michael R. Bockstaller, Krzysztof Matyjaszewski: ,,Miniemulsion SI-ATRP by interfacial and ion-pair catalysis for the synthesis of nanoparticle brushes”, Macromolecules 2022, 55, 6332–6340.
  (IF5Y 5.7)
 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Sroka, Paweł Chmielarz: ,,Lemonade as a rich source of antioxidants: Polymerization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate in lemon extract”, Polymer 2022, 254, 125099(1-9).
  (IF5Y 4.2)
 1. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski, Ewa Ciszkowicz, Katarzyna Lecka-Szlachta: „A new protocol for ash wood modification: Synthesis of hydrophobic and antibacterial brushes from the wood surface”, Molecules 2022, 27, 890(1-23) (invited research article).
  (IF5Y 4.9)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Zongyu Wang, Anna Górska, Kinga Pielichowska, Krzysztof Matyjaszewski: „Maltotriose-based star polymers as self-healing materials”, European Polymer Journal 2022, 64, 110972(1-10).
  (IF5Y 5.1)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Comestible curcumin: From kitchen to polymer chemistry as a photocatalyst in metal-free ATRP of (meth)acrylates”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2022, 105, 481-490.
  (IF5Y 5.6)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: „Hydrophobic modification of fir wood surface via low ppm ATRP strategy”, Polymer 2021, 228, 123942(1-9).
  (IF5Y 4.2)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Smart, naturally-derived macromolecules for controlled drug release”, Molecules 2021, 26, 1918(1-18) (invited research article).
  (IF5Y 4.9)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Marleny Caceres Najarro, Joseph Iruthayaraj: „Lignin-based thermoresponsive macromolecules via vitamin-induced metal-free ATRP”, Polymer 2021, 219, 123537(1-11).
  (IF5Y 4.2)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Riboflavin-mediated radical polymerization – outlook for eco-friendly synthesis of functional materials”, European Polymer Journal 2020, 142, 110152(1-10).
  (IF5Y 5.1)
 1. Katarzyna Rydel-Ciszek, Tomasz Pacześniak, Izabela Zaborniak, Paweł Błoniarz, Karolina Surmacz, Andrzej Sobkowiak, Paweł Chmielarz: „Iron-based catalytically active complexes in preparation of functional materials”, Processes 2020, 8, 1683(1-35) (invited review).
  (IF5Y 3.4)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Riboflavin-induced metal-free ATRP of (meth)acrylates”, European Polymer Journal 2020, 140, 110055(1-6).
  (IF5Y 5.1)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: ,,Miniemulsion switchable electrolysis under constant current conditions”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 2806-2815.
  (IF5Y 3.3)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Stimuli-responsive rifampicin-based macromolecules”, Materials 2020, 13, 3843(1-21) (invited research article).
  (IF5Y 3.8)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, 137, 49275(1-10).
  (IF5Y 2.9)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: ,,Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 1972-1979.
  (IF5Y 3.3)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 3.3)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Michael R. Martinez, Karol Wolski, Zongyu Wang, Krzysztof Matyjaszewski: „Synthesis of high molecular weight poly(n-butyl acrylate) macromolecules via seATRP: From polymer stars to molecular bottlebrushes”, European Polymer Journal 2020, 126, 109566(1-6).
  (IF5Y 5.1)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: „Synthesis of riboflavin-based macromolecules through low ppm ATRP in aqueous media”, Macromolecular Chemistry and Physics 2020, 221, 1900496(1-10).
  (IF5Y 2.4)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Dually-functional riboflavin macromolecule as a supramolecular initiator and reducing agent in temporally-controlled low ppm ATRP”, Express Polymer Letters 2020, 14, 235-247.
  (IF5Y 3.2)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Ultrasound-mediated atom transfer radical polymerization (ATRP)”, Materials 2019, 12, 3600 (1-15) (invited review).
  (IF5Y 3.8)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: „Modification of wood-based materials by atom transfer radical polymerization methods”, European Polymer Journal 2019, 120, 109253(1-21).
  (IF5Y 5.1)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Temporally-controlled ultrasonication-mediated atom transfer radical polymerization in miniemulsion”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, 220, 1900285(1-6).
  (IF5Y 2.4)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny, Andrzej Sobkowiak: „Tannic acid-inspired star-like macromolecules via temporally-controlled multi-step potential electrolysis”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, 220, 1900073(1-8).
  (IF5Y 2.4)
 1. Paweł Chmielarz, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Izabela Zaborniak, Paulina Biedka, Andrzej Sobkowiak: ,,Synthesis of naturally-derived macromolecules through simplified electrochemically mediated ATRP”, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2017, 13, 2466-2472.
  (IF5Y 2.6)

Patenty

 1. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak, Monika Flejszar, Angelika Macior: „Polimery gwiaździste, sposób otrzymywania polimerów gwiaździstych oraz ich zastosowanie”, zgłoszenie patentowe nr 440443 (2022), UPRP.

Rozdziały w książkach:

 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Sroka, Paweł Chmielarz: „Modification of polyurethanes by atom transfer radical polymerization and their application” in ,,Polyurethanes: Preparation, properties, and applications Volume 1: Fundamentals”, 1st Edition, Edited by Ram Gupta, ACS Symposium Series, Vol. 1452, American Chemical Society: Washington, DC, 2023, 3, 39-57.
 2. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak: „Nanofibers for the paper industry” w ,,Nanotechnology in paper and wood engineering: Fundamentals, challenges and applications”, 1st Edition, Pod redakcją Rajeev Bhat, Ashok Kumar, Tuan Anh Nguyen, Swati Sharma, Elsevier Publishers, 2022, 1(2), 15-34.

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Grafting of multifunctional polymer brushes from a glass surface via surface-initiated atom transfer radical polymerization",  36th European Conference on Surface Science, Łódź 2023, 268.
 2. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: ,,Development of radical polymerization toward more economical and environmentally-friendly concepts: From low ppm to metal-free ATRP”, Proceedings of the 7th Milan Polymer Days International Congress, Mediolan 2023, OC,
 3. Natalia Pieńkowska, Margaret Fahnestock, Crystal Mahadeo, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Grzegorz Bartosz, Izabela Sadowska-Bartosz: „Overexpression of tau protein induces oxidative stress in SH-SY5Y cells, which is mitigated by redox-active nanoparticles”, Free Radical Biology and Medicine, 2023, 201, 40.
 4. Monika Flejszar, Małgorzata Sroka, Michał Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Innowacyjne koncepcje syntezy polimerów technikami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)”, II Konferencja Kół Naukowych działających w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Rzeszów 2023, 1-8.
 5. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Koncepcje otrzymywania nowych materiałów polimerowych z zastosowaniem substratów pochodzących ze źródeł odnawialnych”, Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2023, Szczecin 2023, 60-61.
 6. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of (meth)acrylate based copolymers for potential use as precursors of vitrimers by SARA ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 201-207.
 7. Zuzanna Michno, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of hydrophilic polymers in an aqueous environment by atom transfer radical polymerization”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 11-18.
 8. Martyna Korbecka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Thermosensitive polymers for potential application in the controlled release of active substances”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 219-227.
 9. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Naturally-derived compounds: “How nature can improve ATRP techniques?”, Proceedings of the 6th Milan Polymer Days International Congress, Milan 2022, OC, 38.
 10. Martyna Korbecka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Modification of pharmacologically active substances through ATRP techniques”, National Scientific Conference „Science and Young Researchers” – 6th edition, 2022, 32.
 11. Katarzyna Kisiel, Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Esterification of hydroxyl and phenolic groups as a way of introducing ATRP initiator functionality to the wood structure”, XIII International Conference "Horizons of Science", Kraków 2022, 91.
 12. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski, Ewa Ciszkowicz, Katarzyna Lecka-Szlachta: „Szczepienie hydrofobowych i antybakteryjnych szczotek polimerowych z powierzchni drewna jesionowego”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 316.
 13. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Ekstrakt z cytryny w roli środowiska reakcyjnego do polimeryzacji metakrylanu 2-(dimetyloamino) etylu”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 388.
 14. Joanna Bałbustyn, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Polimery gwiaździste o rdzeniu β-cyklodekstryny jako inteligentne systemy uwalniania leków wrażliwe na zmiany temperatury”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 387.
 15. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Lemonade as a reach source of antioxidants: Polymerization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate (DMAEMA) in lemon extract”, Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022, Zabrze 2022, 60, 59.
 16. Paweł Błoniarz, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis and characterization of DDMAT as chain transfer agent for eRAFT polymerization”, Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022, Zabrze 2022, 25, 40.
 17. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Joanna Smenda: "Wood-polymer composites with hydrophobic properties", Milan Polymer Days – MIPOL2021 – Virtual edition, Milan 2021, 57.
 18. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: ,,Ultrasonication‐mediated atom transfer radical polymerization in miniemulsion for the preparation of precisely-defined complex polymer architectures”, Proceedings of the Milan Polymer Days International Congress - MIPOL2020 What’s going on in polymer science! MIPOL2020, Milan 2020, OC27, 55.
 19. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of bioinspired star-like nanomaterials through low ppm ATRP technique”, 50th ACS Central Regional Meeting (CERM), Midland 2019, CERM 148.
 20. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of natural origin star-like bio-nanocontainers through low ppm ATRP method”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges 2019, P3.164.
 21. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of biomimetic nanocontainers with an antifouling polymer brush system via new microwave accelerated simplified electrochemically mediated ATRP”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges 2019, P3.008.
 22. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak: „Electrochemically mediated atom transfer radical polymerization (eATRP)”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Milan 2019, 20.
 23. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny: „A new approach for the electrochemical and structural characterization of newly received tea stains-inspired macromolecules via temporally-controlled seATRP”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Milan 2019, 78.
 24. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego technikami polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacji”, Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia, Edited by A. Węgrzyn, Kraków 2018, S04KS22, S04-14.
 25. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”, 9 Kongres Technologii Chemicznej, Edited by E. Głowińska, Gdańsk 2018, K3A-10, 149.
 26. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of naturally-derived star-shaped polymers through ATRP methods with diminished catalyst concentration”, 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, Kraków 2018, 55.

ORCID ID: 0000-0001-7533-3668

Scopus ID: 57197857085

Researcher ID: GPS-4807-2022

Strona www

dr inż. Paweł Błoniarz

ly5a8408_2-1.jpg

Nagrody za działalność naukową

2023       Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej - nagroda autorstwa publikacji z grupy A (MEiN)

Impact Factor = 43 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 80 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 5 (Web of Science 2024)

Publikacje (wybrane)

 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Klamut, Cicely M. Warne, Katarzyna Kisiel, Martyna Niemiec, Paweł Błoniarz, Alessandro Pellis, Krzysztof Matyjaszewski, Paweł Chmielarz: ,,Controlled polymer synthesis toward green chemistry: Deep Insight into ATRP in bio-based substitutes for polar aprotic solvents”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2024, 12, 4933–4945.
  (IF5Y 8.7)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Kaja Spilarewicz, Paweł Błoniarz: ,,Replacing organics with water: Macromolecular engineering of non-water miscible poly(meth)acrylates via interfacial and ion-pair catalysis SARA ATRP in miniemulsion”, European Polymer Journal 2023, 197, 112374(1-12).
  (IF5Y 5.1)
 1. Karolina Surmacz, Paweł Błoniarz, Paweł Chmielarz: „Coffee beverage: A new strategy for the synthesis of polymethacrylates via ATRP”, Molecules 2022, 27, 840(1-14) (invited research article).
  (IF5Y 4.9)
 1. Katarzyna Rydel-Ciszek, Tomasz Pacześniak, Izabela Zaborniak, Paweł Błoniarz, Karolina Surmacz, Andrzej Sobkowiak, Paweł Chmielarz: „Iron-based catalytically active complexes in preparation of functional materials”, Processes 2020, 8, 1683(1-35) (invited review).
  (IF5Y 3.4)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych (wybrane)

 1. Paweł Błoniarz, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis and characterization of DDMAT as chain transfer agent for eRAFT polymerization”, Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022, Zabrze 2022, 25, 40.

ORCID ID: 0000-0001-9462-9640

Scopus ID: 18133357200

Researcher ID: AAU-5492-2021

Strona www

dr Monika Flejszar

monika_flejszar.jpg

Edukacja

– 2023                     Politechnika Rzeszowska – doktor nauk inżynieryjno-technicznych

– 2018 – 2023       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – studia doktoranckie

– 2016  – 2018       Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – magister

– 2013  – 2016       Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – licencjat

Przebieg pracy zawodowej

2024 – obecnie   Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – adiunkt w grupie badawczej Chmielarz Research Group

2023 – 2024        Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – staż podoktorski w grupie badawczej Chmielarz Research Group

Zainteresowania Naukowe

- Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

- Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich (płytki krzemowe, nanocząstki)

- Powierzchniowa modyfikacja materiałów służących do produkcji implantów kości (PEEK)

Doświadczenie naukowe

- 2017 – 2018

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej” finansowanego ze środków NCN.
 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę Δ1 – cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denityfcans” finansowanego ze środków NCN. Badania prowadzono we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

- 2015 – 2016

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem” finansowanego ze środków NCN.

Awards and scholarships

2022       Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

2019/2020 – stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/2020 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018/2019 – stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2018/2019 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018 – II nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Jerzego Habera

2016 - stypendium im. Mariana Smoluchowskiego (fundusz Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia – Energia – Przyszłość”)

2015, 2016, 2017 -  stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 10% najlepszych studentów

Wyjazdy zagraniczne

- 2022    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec
(pobyt w ramach programu PROM, finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej)

- 2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

- 2016 SCIENCE UP – Jϋlich Krakow Summer School (Forschungszentrum Jϋlich),
Niemcy

Wykłady na zaproszenie

2022    Wydział chemiczny University of Milan, Włochy

2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (przewodniczący)

- European Chemical Society

- Polskie Towarzystwo Chemiczne (członek)

Impact Factor = 89 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 196 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 9 (Web of Science 2024)

Publikacje

 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Kaja Spilarewicz, Magdalena Wytrwal, Kamil Awsiuk, Karol Woslki, Joanna Raczkowska, Natalia Janiszewska, Paweł Chmielarz: ,,On the way to increase osseointegration potential: Sequential SI-ATRP as promising tool for PEEK-based implant nano-engineering”, European Polymer Journal 2024, 210, 112953(1-11).
  (IF5Y 5.1)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Kaja Spilarewicz, Paweł Błoniarz: ,,Replacing organics with water: Macromolecular engineering of non-water miscible poly(meth)acrylates via interfacial and ion-pair catalysis SARA ATRP in miniemulsion”, European Polymer Journal 2023, 197, 112374(1-12).
  (IF5Y 5.1)
 1. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Advances and opportunities in synthesis of flame retardant polymers via reversible deactivation radical polymerization”, Polymer Degradation and Stability 2023, 214, 110414(1-19).
  (IF5Y 5.8)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytrwal, Karol Wolski, Kaja Spilarewicz, Kamil Awsiuk, Joanna Raczkowska: ,,Sequential SI-ATRP in μL-scale for surface nanoengineering: A new concept for designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers”, European Polymer Journal 2023, 194, 112142 (1-11).
  (IF5Y 5.1)
 1. Patrycja Wójcik , Michał Glanowski, Beata Mrugała, Magdalena Procner, Olga Zastawny, Monika Flejszar, Katarzyna Kurpiewska, Ewa Niedziałkowska, Wladek Minor, Maria Oszajca, Andrzej J. Bojarski, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Maciej Szaleniec: ,,Structure, mutagenesis, and QM:MM modeling of 3-ketosteroid Δ1-dehydrogenase from sterolibacterium denitrificans ─ The role of a new putative membrane-associated domain and proton-relay system in catalysis”, Biochemistry 2023, 62, 808–823.
  (IF5Y 2.9)
 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,From non-conventional ideas to multifunctional solvents inspired by green chemistry: A fancy or sustainable macromolecular chemistry?”, Green Chemistry 2023, 25, 522-542.
  (IF5Y 9.8)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Marcin Oszajca: ,,Red is the new green: Dry wine-based miniemulsion as eco-friendly reaction medium for sustainable atom transfer radical polymerization”, Journal of Applied Polymer Science 2022, 140, e53367(1-9).
  (IF5Y 2.9)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski, Magdalena Wytrwal-Sarna, Marcin Oszajca: ,,SI-ATRP on the lab bench: A facile recipe for oxygen-tolerant PDMAEMA brushes synthesis using microliter volumes of reagents”, Polymer 2022, 255, 125268(1-10).
  (IF5Y 4.2)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Magdalena Wytrwal-Sarna, Marcin Oszajca: ,,Working electrode geometry effect: A new concept for fabrication of patterned polymer brushes via SI-seATRP at ambient conditions”, Polymer 2022, 255, 125098(1-11).
  (IF5Y 4.2)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Michael Gießl, Karol Wolski, Joanna Smenda, Szczepan Zapotoczny, Helmut Cölfen: ,,A new opportunity for the preparation of PEEK-based bone implant materials: From SARA ATRP to photo-ATRP”, Polymer 2022, 242, 124587(1-12).
  (IF5Y 4.2)
 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Less is more: A review of μL-scale of SI-ATRP in polymer brushes synthesis”, Polymer 2021, 124212, 233, 124212(1-15).
  (IF5Y 4.2)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: ,,Following principles of green chemistry: Low ppm photo-ATRP of DMAEMA in water/ethanol mixture”, Polymer 2021, 228, 123905(1-9).
  (IF5Y 4.2)
 1. Agnieszka M. Wojtkiewicz, Patrycja Wójcik, Magdalena Procner, Monika Flejszar, Maria Oszajca, Mateusz Hochołowski Mateusz Tataruch Beata Mrugała Tomasz Janeczko Maciej Szaleniec: ,,The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans” The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2020, 202, 105731(1-10).
  (IF5Y 4.2)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Szczepan Zapotoczny: ,,Polymer brushes via surface‐initiated electrochemically-mediated ATRP: Role of sacrificial initiator in polymerization of acrylates on silicon substrates”, Materials 2020, 13, 3559(1-15) (invited research article).
  (IF5Y 3.8)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, 137, 49275(1-10).
  (IF5Y 2.9)
 1. Olga Mazuryk, Przemysław Gajda-Morszewski, Monika Flejszar, Przemysław Łabuz, Rudi van Eldik, Grażyna Stochel, Małgorzata Brindell: „Influence of aqueous extracts of urban airborne particulate matter on the structure and function of human serum albumin", Environmental Pollution 2020, 263, 114667(1-8).
  (IF5Y 9.5)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 3.3)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Surface modifications of poly(ether ether ketone) via polymerization methods – current status and future prospects”, Materials 2020, 13, 999(1-15) (invited review).
  (IF5Y 3.8)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Surface-initiated atom transfer radical polymerization for the preparation of well-defined organic-inorganic hybrid nanomaterials”, Materials 2019, 12, 3030(1-28) (invited review).
  (IF5Y 3.8)

Patenty

 1. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak, Monika Flejszar, Angelika Macior: „Polimery gwiaździste, sposób otrzymywania polimerów gwiaździstych oraz ich zastosowanie”, RP Application Patent No. P.440443 (2022).

Konferencje

 1. Agata Hochół, Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytrwał: „Designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers via surface initiated atom transfer radical polymerization",  36th European Conference on Surface Science, Łódź 2023, 220.
 2. Monika Flejszar, Małgorzata Sroka, Michał Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Innowacyjne koncepcje syntezy polimerów technikami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)”, II Konferencja Kół Naukowych działających w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Rzeszów 2023, 1-8.
 3. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Zastosowanie technik polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu do syntezy biokompatybilnych prekursorów implantów kostnych”, Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2023, Szczecin 2023, 60-61.
 4. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Tertiary amine in dual role of monomer and reducing agent in μL scale SI-ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 275-282.
 5. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Synthesis of polyelectrolytes viaATRP methods in a proecological ethanol-based reaction medium”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 161-
 6. Piotr Dziura, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Unusual solvents as an ecological solution in ATRP”, XIII International Conference "Horizons of Science", Kraków 2022, xx.
 7. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Implementation of 12 principles of green chemistry in atom transfer radical polymerization (ATRP)”, XIII International Conference "Horizons of Science", Kraków 2022, 66.
 8. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro: „Fabrication of patterned polymer brushes via μl-scale surface-initiated atom transfer radical polymerization at ambient conditions”, Poly-Char, Halle-Siegen 2022, xx.
 9. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: „Synteza funkcjonalnych szczotek polimerowych inspirowana zasadami zielonej chemii”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 386.
 10. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Grafting of gradient polymer brushes under aerobic conditions by SI-seATRP in microliter volumes”, Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022, Zabrze 2022, 18, 37.
 11. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu w skali mikrolitrowej jako ekonomiczne i ekologiczne narzędzie do syntezy nanoszczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bliżej Chemii, Kraków 2022, 39.
 12. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) w skali mikrolitrowej”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Książka abstraktów, Pod redakcją T. Cierpiała, Warszawa 2021, S03P019.
 13. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: "Dually-controlled ATRP of pH-sensitive PDMAEMA brushes inspired by stainable chemistry", Milan Polymer Days – MIPOL2021 – Virtual edition, Milan 2021, OL,
 14. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Michael Gießl, Helmut Cölfen: ,,PEEK as a bone implant material modified via ATRP – aims, challenges and future perspectives”, Proceedings of the Milan Polymer Days International Congress - MIPOL2020 What’s going on in polymer science! MIPOL2020, Mediolan 2020, P6, 62.
 15. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Michael Gießl, Helmut Cölfen: „Surface modification of PEEK implant materials via ATRP method”, Book of Abstracts 1st International Conference PSPM Precisely Structured Polymer Materials, Łódź 2019, OP16.
 16. Michael Gießl, Anna Lena May, Helmut Cölfen, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Grafting polymerizations on polyetheretherketone (PEEK) surfaces to Improve PEEK-based bone implant material”, Book of Abstracts 1st International Conference PSPM Precisely Structured Polymer Materials, Łódź 2019, P11. 
 17. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ Robert Ostatek: „Polimerowe układy hybrydowe otrzymane za pomocą powierzchniowo inicjowanej techniki SARA ATRP”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia, Pod redakcją A. Maranda-NiedbałaWarszawa 2019, S04KS14, S04-5.
 18. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ: „Synthesis of PNIPAM polymer brushes via surface initiated SARA ATRP in aqueous media”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 54.
 19. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ: „ Grafting of PBA and PHEA brushes from silicon wafer surfaces via SARA ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 53.
 20. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Synthesis of PBA brushes by grafting from silicon wafers via ATRP methods”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 101-107.
 21. M. Sroczyk, P. Gajda-Morszewski, M. Oszajca, M. Brindell „Interaction between lysozyme and Ru(III) complexes of NAMI-A type determined by fluorescence spectroscopy”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018. (sesja posterowa)
 22. P. Gajda–Morszewski, M. Sroczyk, O. Mazuryk, M. Brindell „Influence of urban parcitle matter on humen serum albumin capacity of binding with several drugs”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018.
 23. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, O. Zastawny, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase – a new tool for anabolic steroid production”, The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Costmetic Industry, Trzebnica, 25-27.06.2018
 24. M. Sroczyk, A. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Oszjaca „Badanie aktywności katalitycznej dehydrogenazy steroidowej pochodzącej ze Sterolibacterium denitryficans”, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 24-25.05.2018 (sesja posterowa, nagroda za najlepszy poster w sesji Mikrobiologia i Immunologia)
 25. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Catalytic characterisation of cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase, a catalyst for anabolic steroids production”, International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, Kraków, 18-23.03.2018.
 26. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Hochołowski, M. Oszajca, M. Szaleniec „Enzymatic oxidative dehydrogenation of 3-ketosteroids by cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase”, 8th World Congress on Oxidation Catalysis, Kraków, 3-8.09.2017. (sesja posterowa)
 27. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids”  SeMPowisko 2017, Kraków, 20-21.05.2017.  (sesja posterowa)
 28. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Badanie kinetyki enzymatycznej reakcji utleniania 3-ketosteroidów z udziałem dehydrogenazy FAD-zależnej.” Horyzonty Nauki 2017 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 23-24.05.2017. (referat)
 29. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids”  International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection”, Kraków, 20-21.04.2017. (sesja posterowa)
 30. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” SeMPowisko 2016, Kraków, 21-22.05.2016. (referat)
 31. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” Horyzonty Nauki 2016 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 17-18.05.2016. (sesja posterowa)

ORCID ID: 0000-0001-8014-3543

Scopus ID: 57211073102

Researcher ID: W-5920-2018

Doktoranci

mgr inż. Angelika Macior

ly5a8408_33.jpg

Edukacja

2019  – obecnie - Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej – doktorant

2020  uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia w specjalności diagnostyka laboratoryjna z biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2019  uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia w specjalności biochemia stosowana, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Zainteresowania naukowe

Badania elektrochemiczne, procesy utleniania limonenu oraz cykloheksenu, kompleksy metali przejściowych.  

Szkolenia, kursy, certyfikaty

2020    Drug Design – certyfikat, Organizator: NobleProg

2020    Analiza RNASeq – szkolenie laboratoryjne, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2020  Zapoznanie się z technologią produkcji odczynników do diagnostyki in vitro – szkolenie wyjazdowe, Organizator: Cormay

2019   Zapoznanie się z technologią produkcji oraz kontroli jakości suplementów diety – szkolenie wyjazdowe, Organizator: Olimp Laboratories Sp. z o.o

2019     Zapoznanie się z technologią uzdatniania wody – szkolenie wyjazdowe, Organizator:  Zakład uzdatniania wody Raba. 

2019  Konwersatorium z języka angielskiego – szkolenie warsztatowe, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2018  Efektywna komunikacja w zespole, jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami – szkolenie warsztatowe, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2018    Nowoczesne techniki analizy poziomu ekspresji miRNA – szkolenie laboratoryjne, Organizator: Politechnika Rzeszowska

Staże naukowe

2021    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

2018    Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Szpital   Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza

Wykłady na zaproszenie

2021    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (sekretarz)

– European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 23 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 44 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 5 (Web of Science 2024)

Publikacje

 1. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski, Ewa Ciszkowicz, Katarzyna Lecka-Szlachta: „A new protocol for ash wood modification: Synthesis of hydrophobic and antibacterial brushes from the wood surface”, Molecules 2022, 27, 890(1-23) (invited research article).
  (IF5Y 5.110)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: „Hydrophobic modification of fir wood surface via low ppm ATRP strategy”, Polymer 2021, 228, 123942(1-9).
  (IF5Y 4.161)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Smart, naturally-derived macromolecules for controlled drug release”, Molecules 2021, 26, 1918(1-18).
  (IF5Y 5.110)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Marleny Caceres Najarro, Joseph Iruthayaraj: „Lignin-based thermoresponsive macromolecules via vitamin-induced metal-free ATRP”, Polymer 2021, 219, 123537(1-11).
  (IF5Y 4.161)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Stimuli-responsive rifampicin-based macromolecules”, Materials 2020, 13, 3843(1-21).
  (IF5Y 4.042)

Patenty

 1. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak, Monika Flejszar, Angelika Macior: „Polimery gwiaździste, sposób otrzymywania polimerów gwiaździstych oraz ich zastosowanie”, RP Application Patent No. P.440443 (2022).

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych

 1. Katarzyna Kisiel, Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Estryfikacja grup hydroksylowych i fenolowych koncepcją na wprowadzenie do struktury drewna inicjatora ATRP”, XIII International Conference "Horizons of Science", Kraków 2022, 91.
 2. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski, Ewa Ciszkowicz, Katarzyna Lecka-Szlachta: „Szczepienie hydrofobowych i antybakteryjnych szczotek polimerowych z powierzchni drewna jesionowego”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 316.
 3. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Joanna Smenda: "Wood-polymer composites with hydrophobic properties", Milan Polymer Days – MIPOL2021 – Virtual edition, Milan 2021, 57.

ORCID ID: 0000-0001-9810-581X

Scopus ID: 57218991604

Researcher ID: AAY-9679-2020

mgr inż. Małgorzata Klamut

malgorzata_sroka.jpg

Wykształcenie

2022  – obecnie – Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej – doktorant

2021 – 2022 – studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

2017 – 2021 – uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe

06.2023 – 06.2024 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: doktorant)

07.2021 – obecnie – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” finansowanego ze środków NCN (SONATA BIS 10, stanowisko: student/stypendysta)

05.2022 – 06.2023 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: doktorant)

12.2021 – 08.2022 - Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Synteza układów rozgałęzionych o rdzeniu taniny do zastosowań jako kluczowe składniki  antybakteryjnych i przeciwporostowych powłok polimerowych” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (program pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, stanowisko: student)

06.2021 – 06.2022 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, stanowisko: student)

Nagrody i stypendia

2023 - Medal im. Ignacego Łukasiewicza „Primus Inter Pares” przyznawany dla najwybitniejszych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej

2022 – Nagroda Rektora za działalność organizacyjną w roku akademickim 2021/2022

2019 – 2022 – Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) z wykorzystaniem związków pochodzenia naturalnego

Synteza polimerów i biopolimerów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

 – European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 15 (for all publications, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 13 (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

Publikacje

 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Klamut, Cicely M. Warne, Katarzyna Kisiel, Martyna Niemiec, Paweł Błoniarz, Alessandro Pellis, Krzysztof Matyjaszewski, Paweł Chmielarz: ,,Controlled polymer synthesis toward green chemistry: Deep Insight into ATRP in bio-based substitutes for polar aprotic solvents”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2024, 12, 4933–4945.
  (IF5Y 8.7)
 1. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Justyna Bała, Karol Wolski, Ewa Ciszkowicz, Kamil Awsiuk, Joanna Raczkowska: „Grafting of multifunctional polymer brushes from a glass surface: Surface-initiated atom transfer radical polymerization as a versatile tool for biomedical materials engineering”, Macromolecular Chemistry and Physics 2024, 225, 2300284 (1-14).
  (IF5Y 2.4)
 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Sroka, Paweł Chmielarz: ,,Lemonade as a rich source of antioxidants: Polymerization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate in lemon extract”, Polymer 2022, 254, 125099(1-9).
  (IF5Y 4.2)

Rozdziały w książkach

 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Sroka, Paweł Chmielarz: „Modification of polyurethanes by atom transfer radical polymerization and their application” in ,,Polyurethanes: Preparation, properties, and applications Volume 1: Fundamentals”, 1st Edition, Edited by Ram Gupta, ACS Symposium Series, 1452, American Chemical Society: Washington, DC, 2023, 3, 39-57.

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych

 1. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Grafting of multifunctional polymer brushes from a glass surface via surface-initiated atom transfer radical polymerization",  36th European Conference on Surface Science, Łódź 2023, 268.
 2. Monika Flejszar, Małgorzata Sroka, Michał Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Innowacyjne koncepcje syntezy polimerów technikami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)”, II Konferencja Kół Naukowych działających w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Rzeszów 2023, 1-8.
 3. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Ekstrakt z cytryny w roli środowiska reakcyjnego do polimeryzacji metakrylanu 2-(dimetyloamino) etylu”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 388.
 4. Małgorzata Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Lemonade as a reach source of antioxidants: Polymerization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate (DMAEMA) in lemon extract”, Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022, Zabrze 2022, 60, 59.

ORCID ID:  0000-0003-0568-8871

Scopus ID: 57781103700

Researcher ID: GRS-3626-2022

mgr inż. Agata Hochół

agata_hochol.jpg

Wykształcenie

2023  – obecnie – Szkoła Doktorska Politechnikie Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

2022 – 2023 – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska – studia magisterskie

2018 – 2022 – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska – inżynier

Nagrody i stypendia

14.12.2023 – I nagroda w konkursie im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską , Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków

2022 – 2023 – Stypendium Rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów, stypendium na studiach II stopnia

2019 – 2022 – Stypendium Rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów, stypendium na II, III rok studiów I stopnia

Doświadczenie naukowe

06.2023 – 06.2024 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: doktorant)

05.2022 – 06.2023 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

06.2021 – 06.2022 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, stanowisko: student)

Staże naukowe

12-13.12.2023 – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński – wizytujący naukowiec

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) z zastosowaniem zasad zielonej chemii

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

– European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 16 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 2 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 1 (Web of Science 2024)

Publikacje

 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Kaja Spilarewicz, Paweł Błoniarz: ,,Replacing organics with water: Macromolecular engineering of non-water miscible poly(meth)acrylates via interfacial and ion-pair catalysis SARA ATRP in miniemulsion”, European Polymer Journal 2023, 197, 112374(1-12).
  (IF5Y 5.1)
 1. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Advances and opportunities in synthesis of flame retardant polymers via reversible deactivation radical polymerization”, Polymer Degradation and Stability 2023, 214, 110414(1-19).
  (IF5Y 5.8)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytrwal, Karol Wolski, Kaja Spilarewicz, Kamil Awsiuk, Joanna Raczkowska: ,,Sequential SI-ATRP in μL-scale for surface nanoengineering: A new concept for designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers”, European Polymer Journal 2023, 194, 112142 (1-11).
  (IF5Y 5.1)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chemielarz: „Advances and opportunities in synthesis of flame retardant polymers via atom transfer radical polymerization”, RSC Poster: a global online poster conference, 5-6.03.2024 r.
 2. Agata Hochół, Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytrwał: „Designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers via surface initiated atom transfer radical polymerization",  36th European Conference on Surface Science, Łódź 2023, 220.
 3. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Synthesis of polyelectrolytes viaATRP methods in a proecological ethanol-based reaction medium”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 161-169.
 4. Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz : "Implementation of 12 principles of green chemistry in atom transfer radical polymerization (ATRP)", XIII International Conference "Horizons of Science", Krakow 2022, 66.

ORCID ID:  0000-0002-4833-0354

Scopus ID: 58251250600

Researcher ID: GRY-5787-2022

Studenci zaangażowani w projekty naukowe

inż. Kinga Ślusarczyk

ly5a8408_18.jpg

Wykształcenie

2023 – obecnie – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska – studia magisterskie

2019 – 2023 – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska – inżynier

Doświadczenie naukowe

01.2024 – 11.2024 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Nanokompozyty polimerowe o złożonej strukturze jako rusztowania do wzrostu kości oraz nośniki w miejscowym dostarczaniu leków” finansowanego ze środków  Fundacji Empiria i Wiedza oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu pn. „Talenty Jutra”, stanowisko: Kierownik projektu)

06.2023 – 06.2024 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

03.2023 – 12.2023 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Opracowanie innowacyjnego i biokompatybilnego prekursora implantu kostnego z wykorzystaniem technik polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu” finansowanego ze środków  Fundacji Empiria i Wiedza oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (w ramach programu pn. „Talenty Jutra”, stanowisko: Kierownik projektu)

05.2022 – 06.2023 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

06.2021 – 06.2022 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, stanowisko: student)

Nagrody i stypendia

2022, 2023 - stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia

2021 - Program stypendiów pomostowych – stypendium językowe

2020 - Stypendium PRYMUS

2020, 2021, 2022, 2023 - Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

2019 - Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

2019 - Stypendium pomostowe na I rok studiów

Zainteresowania naukowe

Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich.

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) w skali mikrolitrowej.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

– European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 38 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 51 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 5 (Web of Science 2024)

Publikacje

 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Kaja Spilarewicz, Magdalena Wytrwal, Kamil Awsiuk, Karol Woslki, Joanna Raczkowska, Natalia Janiszewska, Paweł Chmielarz: ,,On the way to increase osseointegration potential: Sequential SI-ATRP as promising tool for PEEK-based implant nano-engineering”, European Polymer Journal 2024, 210, 112953(1-11).
  (IF5Y 5.1)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Kaja Spilarewicz, Paweł Błoniarz: ,,Replacing organics with water: Macromolecular engineering of non-water miscible poly(meth)acrylates via interfacial and ion-pair catalysis SARA ATRP in miniemulsion”, European Polymer Journal 2023, 197, 112374(1-12).
  (IF5Y 5.1)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytrwal, Karol Wolski, Kaja Spilarewicz, Kamil Awsiuk, Joanna Raczkowska: ,,Sequential SI-ATRP in μL-scale for surface nanoengineering: A new concept for designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers”, European Polymer Journal 2023, 194, 112142 (1-11).
  (IF5Y 5.1)
 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,From non-conventional ideas to multifunctional solvents inspired by green chemistry: A fancy or sustainable macromolecular chemistry?”, Green Chemistry 2023, 25, 522-542.
  (IF5Y 9.8)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski, Magdalena Wytrwal-Sarna, Marcin Oszajca: ,,SI-ATRP on the lab bench: A facile recipe for oxygen-tolerant PDMAEMA brushes synthesis using microliter volumes of reagents”, Polymer 2022, 255, 125268(1-10).
  (IF5Y 4.2)
 1. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Magdalena Wytrwal-Sarna, Marcin Oszajca: ,,Working electrode geometry effect: A new concept for fabrication of patterned polymer brushes via SI-seATRP at ambient conditions”, Polymer 2022, 255, 125098(1-11).
  (IF5Y 4.2)
 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Less is more: A review of μL-scale of SI-ATRP in polymer brushes synthesis”, Polymer 2021, 124212, 233, 124212(1-15).
  (IF5Y 4.2)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Faustyna Stopyra, Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ‘’SARA ATRP in miniemulsion – green approach for controlled synthesis of hydrophobic methacrylates”, RSC Poster: A global online poster conference 2024.
 2. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz: ‘’Sustainable macromolecular engineering of non-water miscible polymers via ATRP in heterogenous medium”, RSC Poster: A global online poster conference 2024.
 3. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Agata Hochół, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytwal, Karol Wolski, Kaja Spilarewicz, Kamil Awsiuk, Joanna Raczkowska: ‘’Polyelectrolytes in action: Influence of pH on complex polymer brushes grafted by SI-ATRP”, RSC Poster: A global online poster conference 2024.
 4. Agata Hochół, Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Magdalena Wytrwał: „Designing polyelectrolyte nanolayers formed by complex architecture polymers via surface initiated atom transfer radical polymerization",  36th European Conference on Surface Science, Łódź 2023, 220.
 5. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Zastosowanie technik polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu do syntezy biokompatybilnych prekursorów implantów kostnych”, Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2023, Szczecin 2023, 60-61.
 6. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Tertiary amine in dual role of monomer and reducing agent in μL scale SI-ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 275-282.
 7. Monika Flejszar, Kinga Ślusarczyk, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro: „Fabrication of patterned polymer brushes via μl-scale surface-initiated atom transfer radical polymerization at ambient conditions”, Poly-Char, Halle-Siegen 2022, xx.
 8. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: ,,Synteza funkcjonalnych szczotek polimerowych inspirowana zasadami zielonej chemii”, X Kongres Technologii Chemicznej, Wrocław 2022, 386
 9. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Grafting of gradient polymer brushes under aerobic conditions by SI-seATRP in microliter volumes”, Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT2022, Zabrze 2022, 18, 37.
 10. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu w skali mikrolitrowej jako ekonomiczne i ekologiczne narzędzie do syntezy nanoszczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bliżej Chemii, Kraków 2022, 39
 11. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) w skali mikrolitrowej”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Książka abstraktów, Pod redakcją T. Cierpiała, Warszawa 2021, S03P019

ORCID ID:  0000-0001-7705-2165

Scopus ID: 57275440600

Researcher ID:  ABF-2258-2021

 

inż. Katarzyna Kisiel

ly5a8408_30.jpg

Wykształcenie

2023 – obecnie – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska – studia magisterskie

2019 – 2023 – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska – inżynier

Doświadczenie naukowe

07.2023 – teraz –  Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” finansowanego ze środków NCN (SONATA BIS 10, stanowisko: student/stypendysta)

06.2023 – 06.2024 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

05.2022 – 06.2023 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

06.2021 – 06.2022 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. “SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „SI-ATRP w syntezie funkcjonalnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, stanowisko: student)

Nagrody i stypendia

2024 Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia

2021 – 2024 Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

2020 Stypendium PRYMUS

2019 Stypendium pomostowe na I rok studiów

Zainteresowania naukowe

Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu w celu syntezy funkcjonalnych materiałów polimerowych do różnych zastosowań (m.in. witrimery, nośniki leków)

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) z zastosowaniem zasad zielonej chemii

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

– European Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 9 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = 0 (Web of Science 2024)

Index Hirscha = 0 (Web of Science 2024)

Publikacje:

 1. Izabela Zaborniak, Małgorzata Klamut, Cicely M. Warne, Katarzyna Kisiel, Martyna Niemiec, Paweł Błoniarz, Alessandro Pellis, Krzysztof Matyjaszewski, Paweł Chmielarz: ,,Controlled polymer synthesis toward green chemistry: Deep Insight into ATRP in bio-based substitutes for polar aprotic solvents”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2024, 12, 4933–4945.
  (IF5Y 8.7)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Małgorzata Klamut, Cicely M.Warne, Alessandro Pellis, Krzysztof Matyjaszewski, Paweł Chmielarz „Bio-based substitutes of polar aprotic solvents as a green sustainable reaction environment for polymerization of (meth)acrylates” International Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products 2024, Riga 2024, 37
 2. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Małgorzata Klamut, Cicely M.Warne, Alessandro Pellis, Krzysztof Matyjaszewski, Paweł Chmielarz „Bio-based substitutes of polar aprotic solvents as reaction environment for ATRP”, 12th European Young Engineers Conference, Warszawa 2024, 10, 113
 3. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Arkadiusz Zych, Paweł Chmielarz „(Meth)acrylate-based copolymers for potential se as hydrophobic and self-healable coatings”, 12th European Young Engineers Conference, Warszawa 2024, 10, 74
 4. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz „Innowacyjne koncepcje modyfikacji włókien naturalnych metodami ATRP”, XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-Factory of Science XI, konferencja online 2024, 55
 5. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Arkadiusz Zych, Paweł Chmielarz „Synthesis of polymers cross-linked by boronic esters for application as vitrimers”, RSC Poster: A global online poster conference 2024
 6. Katarzyna Kisiel, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of (meth)acrylate based copolymers for potential use as precursors of vitrimers by SARA ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Kraków 2023, 8, 201-207
 7. Katarzyna Kisiel, Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Esterification of hydroxyl and phenolic groups as a way of introducing ATRP initiator functionality to the wood structure”, XIII International Conference "Horizons of Science", Kraków 2022, 91
 8. Katarzyna Kisiel, Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Modyfikacja powierzchni drewna technikami ATRP”, VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowy Start, konferencja online, 2022.

ORCID ID:  0000-0003-2017-2662

Scopus ID: 58908643800

Researcher ID: GRY-3895-2022

inż. Michał Sroka

michal-sroka_2023.jpg

Wykształcenie

2024 – obecnie – studia magisterskie na kierunku Inżynieria farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska

2020  – 2024 – studia inżynierskie na kierunku Inżynieria farmaceutycznaPolitechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe

09.2023 – 02.2024 -  Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” finansowanego ze środków NCN (SONATA BIS 10, stanowisko: student/stypendysta)

06.2023 – teraz -  Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (stanowisko: student)

Nagrody i stypendia

2022, 2023 - Stypendium Rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

Synteza polimerów i biopolimerów

Chemia medyczna

Systemy kontrolowanego uwalniania leków

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Monika Flejszar, Małgorzata Sroka, Michał Sroka, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Innowacyjne koncepcje syntezy polimerów technikami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)”, II Konferencja Kół Naukowych działających w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Rzeszów 2023, 1-8.

ORCID ID:  0009-0002-0524-0313

Scopus ID: n/a

Researcher ID: JDC-1624-2023

inż. Kamil Wilk

kamil_wilk.jpg

Wykształcenie:

2024 – obecnie – studia magisterskie na kierunku Inżynieria farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska

2020 – 2024 – studia inżynierskie na kierunku Inżynieria farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe:

09.2023 – obecnie – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” finansowanego ze środków NCN (SONATA BIS 10, stanowisko: student/stypendysta)

06.2023 – obecnie – Uczestnictwo w roli wykonawcy w projekcie badawczym pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nagrody i stypendia:

2021, 2023, 2024 – Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe:

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP).

Synteza polimerów i biopolimerów.

Modyfikacja materiałów włókienniczych.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID: 0009-0007-7369-8613

Scopus ID: n/a

Researcher ID: JDC-3488-2023

inż. Weronika Zuba

ly5a0603_13_v2.jpg

Wykształcenie

2024 – obecnie – studia magisterskie na kierunku Inżynieria farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska

2020  – 2024 – studia inżynierskie na kierunku Inżynieria farmaceutycznaPolitechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe

03.2024 – obecnie – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” finansowanego ze środków NCN (SONATA BIS 10, stanowisko: student/stypendysta)

06.2023 – obecnie – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (stanowisko: student)

Nagrody i stypendia

2021 – 2023 – Stypendium Rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

Synteza polimerów i biopolimerów

Chemia medyczna

Systemy kontrolowanego uwalniania leków

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID:  0009-0001-2878-9475

Scopus ID: n/a

Researcher ID: KCK-2001-2024

Faustyna Stopyra

faustyna_stopyra.jpg

Edukacja:

2021 – obecnie      Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria FarmaceutycznaPolitechnika Rzeszowska

Doświadczenie  naukowe:

06.2023 – obecnie      Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, stanowisko: student)

07.2023 – 08.2023      Praktyki studenckie w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

03.2023 – 06.2023      Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, stanowisko: student)

Nagrody i stypendia:

2021/2022 – Stypendium Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia „Pierwszy rok”

2022 – 2024 – Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów za I i II rok studiów

2023/2024 – Stypendium Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki

Zainteresowania naukowe:

- Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) w ekologicznym środowisku miniemulsji z zastosowaniem zredukowanej ilości kompleksu katalitycznego

- Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) w skali mikrolitrowej

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

03.2023 – obecnie          Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

07.2023 – obecnie          European Chemical Society

08.2023 – obecnie          Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Faustyna Stopyra, Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „SARA ATRP in miniemulsion – green approach for controlled synthesis of hydrophobic poly(meth)acrylates”, Royal Society of Chemistry’s #RSCPoster Conference, 2024


ORCID ID: 0009-0004-3142-8429

Scopus ID: n/a

Researcher ID: IWM-6660-2023

Paulina Olbrycht

paulina_olbrycht_2023.jpg

Edukacja:

10.2021  – obecnie                     Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska

Doświadczenie  naukowe:

07.2023 – obecnie         Udział w realizacji projektu badawczego pt. ,, Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP’’ finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

07.2023 – 08.2023        Praktyki studenckie w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

Zainteresowania naukowe:

Modyfikacja materiałów organicznych i nieorganicznych z wykorzystaniem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

- 04.2023 – obecnie - Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID: 0009-0009-3730-7608

Scopus ID: n/a

Researcher ID: IXD-2472-2023

inż. Mateusz Albrycht

ly5a0603_8_v2.jpg

Edukacja

2024 - obecnie Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska - studia magisterskie

2020 - 2024 Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska - studia inżynierskie

Doświadczenie  naukowe:

06.2023 – 06.2024 – udział w realizacji projektu badawczego pt. “Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

05.2022 – 06.2023 – udział w realizacji projektu badawczego pt. “Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, stanowisko: student)

07.2022 - 08.2022 - praktyki studenckie w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

Zainteresowania naukowe

– Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

– Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich

– Synteza polimerów z wykorzystaniem reaktorów przepływowych

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Mateusz Albrycht, Agata Hochół, Monika Flejszar, Paweł Chemielarz “The use of continuous flow reactors in atom transfer radical polymerization” RSC Poster: a global online poster conference, 5-6.03.2024.

ORCID ID:  0009-0002-5683-2378

Scopus ID: n/a

Researcher ID: n/a

inż. Klaudia Ożóg

klaudia_ozog_2_2023.jpg

Wykształcenie:

2020-2024 - studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

2024-obecnie - studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

- Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

- Polimerowe nośniki leków

- Polimery naturalne

- Systemy modyfikowanego uwalniania leków

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID: 0009-0005-3019-8286

Scopus ID: n/a

Researcher ID: 0009-0005-3019-8286

inż. Wiktoria Bujdasz

wiktoria_gladysz_2023.jpg

Wykształcenie

2024 – obecnie – studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

2020  – 2024 – studia inżynierskie na kierunku BiotechnologiaPolitechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe

06.2023 – 02.2024 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (stanowisko: student)

Nagrody i stypendia

2021 – 2024 – Stypendium Rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) z wykorzystaniem związków pochodzenia naturalnego

Synteza polimerów i biopolimerów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID:  0009-0004-7538-1722

Scopus ID: n/a

Researcher ID: KHV-0058-2024

inż. Natalia Rarus

natalia_raus_2023.jpg

Wykształcenie

2024 – obecnie – studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

2020  – 2024 – studia inżynierskie na kierunku BiotechnologiaPolitechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe

06.2023 – obecnie – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (stanowisko: student)

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) z wykorzystaniem związków pochodzenia naturalnego

Synteza polimerów i biopolimerów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

 

ORCID ID:  0009-0003-8102-1400

Scopus ID: n/a

Researcher ID: KHY-6303-2024

Anna Siwik

natalia_siwik.jpg

Edukacja:

2021  – obecnie Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria FarmaceutycznaPolitechnika Rzeszowska

Doświadczenie  naukowe:

05.2023 – obecnie   Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, stanowisko: student)

Zainteresowania naukowe:

Synteza szczotek polimerowych z wykorzystaniem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

03.2023 – obecnie Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

03.2023 – obecnie European Chemical Society

03.2023 – obecnie Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID:  0009-0009-1995-510X

Scopus ID: n/a

Researcher ID: HSF-3791-2023

Kacper Gołda

kacper_golda.jpg

Edukacja

2021  – obecnie – Inżynieria Farmaceutyczna , Politechnika Rzeszowska – studia inżynierskie

Doświadczenie  naukowe

05.2023 – obecnie   Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, stanowisko: student)

Zainteresowania naukowe

Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

03.2023 – obecnie Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

04.2023 – obecnie Polskie Towarzystwo Chemiczne

04.2023 – obecnie European Chemical Society

 

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

Orcid ID: 0009-0008-3148-6505

Scopus ID: n/a

Researcher ID: HTM-1386-2023

Amelia Pociask

amelia_pociask.jpg

Edukacja:

10.2021 – obecnie – Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Farmaceutyczna, Politechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe:

06.2023 - Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Modyfikacja naturalnych materiałów włókienniczych pochodzenia roślinnego technikami ATRP” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, stanowisko: student)

03.2023 – 06.2023 Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Syntezy przewodzących materiałów polimerowych inspirowane zasadami zielonej chemii” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, stanowisko: student)

Nagrody i stypendia:

10.2023 – 07.2024 - Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe:

- Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) w ekologicznym środowisku miniemulsji z zastosowaniem zredukowanej ilości kompleksu katalitycznego

- Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich (płytki krzemowe, nanocząstki)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

03.2023 – obecnie Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

05.2023 – obecnie European Chemical Society

05.2023 – obecnie Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 0 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2024)

Liczba cytowań = (Web of Science 2024)

Index Hirscha (Web of Science 2024)

ORCID ID: 0009-0006-8757-3312

Scopus ID: n/a

Researcher ID: JOK-8989-2023

Kamila Stanisławczyk

kamila_stanislawczyk.jpg

Joanna Stanisz

joanna_stanisz.jpg

Anna Zapotoczna

anna_zapotoczna.jpg

Klaudiusz Górnicki

ly5a0603_6_v2.jpg

Klaudia Bizoń

klaudia_bizon_2023.jpg

Andżelika Watras

andzelika_watras_2023.jpg

Katarzyna Noga

ly5a8408_3.jpg

Patrycja Kozioł

patrycja_koziol.jpg

Weronika Golanowska

ly5a0603_7_2.jpg

Ernest Gawor

ernest_gawor_2023-1.jpg

inż. Andrzej Kopacz

andrzej_kopacz.png

Dominik Jaworski

dominik_jaworski_2023.jpg

Beata Szczęsny

beata_szczesny.jpg

Aleksandra Brożyna

ly5a0603_11_v2.jpg

Oliwia Dryniak

oliwia_dryniak.jpeg

Joachim Szalacha

joachim_szalacha.jpg

Lidia Salamon

lidia_salamon.jpg

Patrycja Cioch

patrycja_cioch.jpg

Sylwia Tomaszek

sylwia_tomaszek.jpg

Martyna Guzik

martyna_guzik.jpg

inż. Adam Dorecki

adam_dorecki.jpg

Wizytujący naukowcy (Postdoctoral Associates, Visiting Scholars)

mgr inż. Magdalena Jankowska

zdjecie_magdalena_jankowska.jpg

Faculty of Chemical Engineering and Technology

Laboratory of Photochemistry and Optical Spectroscopy

Cracow University of Technology

Bio

mgr inż. Dominika Krok

dominika-krok.jpg

Faculty of Chemical Engineering and Technology

Laboratory of Photochemistry and Optical Spectroscopy

Cracow University of Technology

Bio

mgr inż. Agnieszka Sysło

agnieszka_syslo.jpg

Faculty of Chemical Engineering and Technology

Laboratory of Photochemistry and Optical Spectroscopy

Cracow University of Technology

Bio

dr Karol Wolski

fotka_na_strone.jpg

Faculty of Chemistry

Nanotechnology of Polymers and Biomaterials Group

Jagiellonian University

Bio

mgr Justyna Bała

blank-female-4-1.jpg

Faculty of Chemistry

Nanotechnology of Polymers and Biomaterials Group

Jagiellonian University

Bio

Byli wizytujący naukowcy

View

Członkowie Koła Naukowego IPSUM

Magistranci

inż. Kinga Ślusarczyk

ly5a8408_18.jpg

inż. Katarzyna Kisiel

ly5a8408_30.jpg

inż. Adam Dorecki

adam_dorecki.jpg

inż. Andrzej Kopacz

andrzej_kopacz.png

Studenci studiów I stopnia (inżynierskich)

inż. Wiktoria Bujdasz

 wiktoria_gladysz_2023.jpg

inż. Natalia Rarus

natalia_raus_2023.jpg

inż. Klaudia Ożóg

klaudia_ozog_2_2023.jpg

inż. Michał Sroka

michal-sroka_2023.jpg

inż. Kamil Wilk

kamil_wilk.jpg

inż. Weronika Zuba

ly5a0603_13_v2.jpg

inż. Mateusz Albrycht

ly5a0603_8_v2.jpg

inż. Sylwia Tomaszek

sylwia_tomaszek.jpg

inż. Jan Kowalski

jan_kowalski.jpg

Faustyna Stopyra

faustyna_stopyra.jpg

Paulina Turaj

paulina_turaj_2023.jpg

Amelia Pociask

amelia_pociask.jpg

Patrycja Borowiec

patrycja_borowiec_2023.jpg

Paulina Olbrycht

paulina_olbrycht_2023.jpg

Wiktoria Głogowska

wiktoria_glogowska_2023.jpg

Jakub Wietecha

jakub_wietecha_2023.jpg

Kamila Stanisławczyk

kamila_stanislawczyk.jpg

Natalia Tomasik

natalia_tomasik_2023.jpg

Beata Szczęsny

beata_szczesny.jpg

Dominik Jaworski

dominik_jaworski_2023.jpg

Patrycja Cioch

patrycja_cioch.jpg

Martyna Guzik

martyna_guzik.jpg

Cyprian Modrzejewski

cyprian_modrzejewski.jpg

Kacper Rząsa

kacper_rzasa.jpg

Byli członkowie grupy badawczej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję