Podstrona: Członkowie grupy badawczej / dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

Członkowie grupy badawczej

dsc_2612.jpg

Kierownik

Prof. ucz. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

Bio

Pracownicy naukowi

Dr inż. Izabela Zaborniak

iz.jpg

Edukacja

2021                         Politechnika Rzeszowska – doktor nauk inżynieryjno-technicznych

2017 – 2021      studia doktoranckie w dziedzinie Technologia Chemiczna, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2017                         uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2016                         uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Przebieg pracy zawodowej

2021 – obecnie   Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – adiunkt w grupie badawczej Chmielarz Research Group

2021                      Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – staż podoktorski w grupie badawczej Chmielarz Research Group

Staże naukowe

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

Wykłady na zaproszenie

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

Nagrody za działalność naukową

2021       Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

2020/21  Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/20  Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/20  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2018/19  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2017/18 Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2016       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

2014       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

– Synteza polimerów i biopolimerów

– Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (sekretarz)

– American Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 79 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2022)

Liczba cytowań = 157 (Web of Science 2022)

Index Hirscha = 8 (Web of Science 2022)

Publikacje

 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Zongyu Wang, Anna Górska, Kinga Pielichowska, Krzysztof Matyjaszewski: „Maltotriose-based star polymers as self-healing materials”, European Polymer Journal 2022, 164, 110972(1-10).
  (IF5Y 4.674)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Comestible curcumin: From kitchen to polymer chemistry as a photocatalyst in metal-free ATRP of (meth)acrylates”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2022, 105, 481-490.
  (IF5Y 5.914)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: „Hydrophobic modification of fir wood surface via low ppm ATRP strategy”, Polymer 2021, 228, 123942(1-9).
  (IF5Y 4.186)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Smart, naturally-derived macromolecules for controlled drug release”, Molecules 2021, 26, 1918(1-18).
  (IF5Y 4.587)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Marleny Caceres Najarro, Joseph Iruthayaraj: „Lignin-based thermoresponsive macromolecules via vitamin-induced metal-free ATRP”, Polymer 2021, 219, 123537(1-11).
  (IF5Y 4.186)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Riboflavin-mediated radical polymerization – outlook for eco-friendly synthesis of functional materials”, European Polymer Journal 2020, 142, 110152(1-10).
  (IF5Y 4.674)
 1. Katarzyna Rydel-Ciszek, Tomasz Pacześniak, Izabela Zaborniak, Paweł Błoniarz, Karolina Surmacz, Andrzej Sobkowiak, Paweł Chmielarz: „Iron-based catalytically active complexes in preparation of functional materials”, Processes 2020, 8, 1683(1-35).
  (IF5Y 2.824)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Riboflavin-induced metal-free ATRP of (meth)acrylates”, European Polymer Journal 2020, 140, 110055(1-6).
  (IF5Y 4.674)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: ,,Miniemulsion switchable electrolysis under constant current conditions”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 2806-2815.
  (IF5Y 3.184)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Stimuli-responsive rifampicin-based macromolecules”, Materials 2020, 13, 3843(1-21).
  (IF5Y 3.920)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, 137, 49275(1-10).
  (IF5Y 2.754)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: ,,Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 1972-1979.
  (IF5Y 3.184)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 3.184)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Michael R. Martinez, Karol Wolski, Zongyu Wang, Krzysztof Matyjaszewski: „Synthesis of high molecular weight poly(n-butyl acrylate) macromolecules via seATRP: From polymer stars to molecular bottlebrushes”, European Polymer Journal 2020, 126, 109566(1-6).
  (IF5Y 4.674)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: „Synthesis of riboflavin-based macromolecules through low ppm ATRP in aqueous media”, Macromolecular Chemistry and Physics 2020, 221, 1900496(1-10).
  (IF5Y 2.470)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Dually-functional riboflavin macromolecule as a supramolecular initiator and reducing agent in temporally-controlled low ppm ATRP”, Express Polymer Letters 2020, 14, 235-247.
  (IF5Y 3.995)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Ultrasound-mediated atom transfer radical polymerization (ATRP)”, Materials 2019, 12, 3600 (1-15).
  (IF5Y 3.920)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: „Modification of wood-based materials by atom transfer radical polymerization methods”, European Polymer Journal 2019, 120, 109253(1-21).
  (IF5Y 4.674)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Temporally-controlled ultrasonication-mediated atom transfer radical polymerization in miniemulsion”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, 220, 1900285(1-6).
  (IF5Y 2.470)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny, Andrzej Sobkowiak: „Tannic acid-inspired star-like macromolecules via temporally-controlled multi-step potential electrolysis”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, 220, 1900073(1-8).
  (IF5Y 2.470)
 1. Paweł Chmielarz, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Izabela Zaborniak, Paulina Biedka, Andrzej Sobkowiak: ,,Synthesis of naturally-derived macromolecules through simplified electrochemically mediated ATRP”, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2017, 13, 2466-2472.
  (IF5Y 2.785)

Rozdziały w książkach:

 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Nanofibers for the paper industry” w ,,Nanotechnology in paper and wood engineering: Fundamentals, challenges and applications”, 1st Edition, Pod redakcją Rajeev Bhat, Ashok Kumar, Tuan Anh Nguyen, Swati Sharma, Elsevier Publishers, 2022, 1(2), 15-34.

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Joanna Smenda: "Wood-polymer composites with hydrophobic properties", Milan Polymer Days – MIPOL2021 – Virtual edition, Milan 2021, 57.
 2. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: ,,Ultrasonication‐mediated atom transfer radical polymerization in miniemulsion for the preparation of precisely-defined complex polymer architectures”, Proceedings of the Milan Polymer Days International Congress - MIPOL2020 What’s going on in polymer science! MIPOL2020, Milan 2020, OC27, 55.
 3. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of bioinspired star-like nanomaterials through low ppm ATRP technique”, 50th ACS Central Regional Meeting (CERM), Midland 2019, CERM 148.
 4. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of natural origin star-like bio-nanocontainers through low ppm ATRP method”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges 2019, P3.164.
 5. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of biomimetic nanocontainers with an antifouling polymer brush system via new microwave accelerated simplified electrochemically mediated ATRP”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges 2019, P3.008.
 6. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak: „Electrochemically mediated atom transfer radical polymerization (eATRP)”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Milan 2019, 20.
 7. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny: „A new approach for the electrochemical and structural characterization of newly received tea stains-inspired macromolecules via temporally-controlled seATRP”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Milan 2019, 78.
 8. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego technikami polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacji”, 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia, Edited by A. WęgrzynKraków 2018, S04KS22, S04-14.
 9. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”, 9 Kongres Technologii Chemicznej, Edited by E. Głowińska, Gdańsk 2018, K3A-10, 149.
 10. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of naturally-derived star-shaped polymers through ATRP methods with diminished catalyst concentration”, 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, Kraków 2018, 55.

ORCID ID: 0000-0001-7533-3668

Scopus ID: 57197857085

Researcher ID: W-3365-2019

Strona www

Dr inż. Paweł Błoniarz

pb.jpg

Impact Factor = 23 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2022)

Liczba cytowań = 42 (Web of Science 2022)

Index Hirscha = 4 (Web of Science 2022)

ORCID ID: 0000-0001-9462-9640

Scopus ID: 18133357200

Researcher ID: AAU-5492-2021

Strona www

Doktoranci

Mgr Monika Flejszar

mf.jpg

Edukacja

– 2018 – obecnie       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – studia doktoranckie

– 2016  – 2018           Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – magister

– 2013  – 2016           Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – licencjat

Zainteresowania Naukowe

- Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

- Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich (płytki krzemowe, nanocząstki)

- Powierzchniowa modyfikacja materiałów służących do produkcji implantów kości (PEEK)

Doświadczenie naukowe

- 2017 – 2018

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej” finansowanego ze środków NCN.
 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę Δ1 – cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denityfcans” finansowanego ze środków NCN. Badania prowadzono we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

- 2015 – 2016

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem” finansowanego ze środków NCN.

Nagrody i stypendia

2019/2020 – stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/2020 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018/2019 – stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2018/2019 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018 – II nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Jerzego Habera

2016 - stypendium im. Mariana Smoluchowskiego (fundusz Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia – Energia – Przyszłość”)

2015, 2016, 2017 -  stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 10% najlepszych studentów

Wyjazdy zagraniczne

- 2022    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec
(pobyt w ramach programu PROM, finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej)

- 2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

- 2016 SCIENCE UP – Jϋlich Krakow Summer School (Forschungszentrum Jϋlich),
Niemcy

Wykłady na zaproszenie

2022      Wydział chemiczny University of Milan, Włochy

2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (przewodniczący)

- Polskie Towarzystwo Chemiczne (członek)

Impact Factor = 39 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2022)

Liczba cytowań = 46 (Web of Science 2022)

Index Hirscha = 5 (Web of Science 2022)

Publikacje

 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Less is more: A review of μL-scale of SI-ATRP in polymer brushes synthesis”, Polymer 2021, 233, 124212.
  (IF5Y 4.186)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: ,,Following principles of green chemistry: Low ppm photo-ATRP of DMAEMA in water/ethanol mixture”, Polymer 2021, 228, 123905(1-9).
  (IF5Y 4.186)
 1. Agnieszka M. Wojtkiewicz, Patrycja Wójcik, Magdalena Procner, Monika Flejszar, Maria Oszajca, Mateusz Hochołowski Mateusz Tataruch Beata Mrugała Tomasz Janeczko Maciej Szaleniec: ,,The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans” The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2020, 202, 105731(1-10).
  (IF5Y 4.216)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Szczepan Zapotoczny: ,,Polymer brushes via surface‐initiated electrochemically-mediated ATRP: Role of sacrificial initiator in polymerization of acrylates on silicon substrates”, Materials 2020, 13, 3559(1-15).
  (IF5Y 3.920)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, 137, 49275(1-10).
  (IF5Y 2.754)
 1. Olga Mazuryk, Przemysław Gajda-Morszewski, Monika Flejszar, Przemysław Łabuz, Rudi van Eldik, Grażyna Stochel, Małgorzata Brindell: „Influence of aqueous extracts of urban airborne particulate matter on the structure and function of human serum albumin", Environmental Pollution 2020, 263, 114667(1-8).
  (IF5Y 8.350)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 3.184)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Surface modifications of poly(ether ether ketone) via polymerization methods – current status and future prospects”, Materials 2020, 13, 999(1-15).
  (IF5Y 3.920)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Surface-initiated atom transfer radical polymerization for the preparation of well-defined organic-inorganic hybrid nanomaterials”, Materials 2019, 12, 3030(1-28).
  (IF5Y 3.920)

Konferencje

 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) w skali mikrolitrowej”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Książka abstraktów, Pod redakcją T. CierpiałaWarszawa 2021, S03P019.
 2. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: "Dually-controlled ATRP of pH-sensitive PDMAEMA brushes inspired by stainable chemistry", Milan Polymer Days – MIPOL2021 – Virtual edition, Milan 2021, OL,
 3. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Michael Gießl, Helmut Cölfen: ,,PEEK as a bone implant material modified via ATRP – aims, challenges and future perspectives”, Proceedings of the Milan Polymer Days International Congress - MIPOL2020 What’s going on in polymer science! MIPOL2020, Mediolan 2020, P6, 62.
 4. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Michael Gießl, Helmut Cölfen: „Surface modification of PEEK implant materials via ATRP method”, Book of Abstracts 1st International Conference PSPM Precisely Structured Polymer Materials, Łódź 2019, OP16.
 5. Michael Gießl, Anna Lena May, Helmut Cölfen, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Grafting polymerizations on polyetheretherketone (PEEK) surfaces to Improve PEEK-based bone implant material”, Book of Abstracts 1st International Conference PSPM Precisely Structured Polymer Materials, Łódź 2019, P11. 
 6. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ Robert Ostatek: „Polimerowe układy hybrydowe otrzymane za pomocą powierzchniowo inicjowanej techniki SARA ATRP”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia, Pod redakcją A. Maranda-NiedbałaWarszawa 2019, S04KS14, S04-5.
 7. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ: „Synthesis of PNIPAM polymer brushes via surface initiated SARA ATRP in aqueous media”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 54.
 8. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ: „ Grafting of PBA and PHEA brushes from silicon wafer surfaces via SARA ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 53.
 9. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Synthesis of PBA brushes by grafting from silicon wafers via ATRP methods”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 101-107.
 10. M. Sroczyk P. Gajda-Morszewski, M. Oszajca, M. Brindell „Interaction between lysozyme and Ru(III) complexes of NAMI-A type determined by fluorescence spectroscopy”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018. (sesja posterowa)
 11. P. Gajda–Morszewski, M. Sroczyk, O. Mazuryk, M. Brindell „Influence of urban parcitle matter on humen serum albumin capacity of binding with several drugs”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018.
 12. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, O. Zastawny, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase – a new tool for anabolic steroid production”, The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Costmetic Industry, Trzebnica, 25-27.06.2018
 13. M. Sroczyk, A. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Oszjaca „Badanie aktywności katalitycznej dehydrogenazy steroidowej pochodzącej ze Sterolibacterium denitryficans”, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 24-25.05.2018 (sesja posterowa, nagroda za najlepszy poster w sesji Mikrobiologia i Immunologia)
 14. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Catalytic characterisation of cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase, a catalyst for anabolic steroids production”, International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, Kraków, 18-23.03.2018.
 15. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Hochołowski, M. Oszajca, M. Szaleniec „Enzymatic oxidative dehydrogenation of 3-ketosteroids by cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase”, 8th World Congress on Oxidation Catalysis, Kraków, 3-8.09.2017. (sesja posterowa)
 16. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids”  SeMPowisko 2017, Kraków, 20-21.05.2017.  (sesja posterowa)
 17. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Badanie kinetyki enzymatycznej reakcji utleniania 3-ketosteroidów z udziałem dehydrogenazy FAD-zależnej.” Horyzonty Nauki 2017 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 23-24.05.2017. (referat)
 18. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids”  International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection”, Kraków, 20-21.04.2017. (sesja posterowa)
 19. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” SeMPowisko 2016, Kraków, 21-22.05.2016. (referat)
 20. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” Horyzonty Nauki 2016 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 17-18.05.2016. (sesja posterowa)

ORCID ID: 0000-0001-8014-3543

Scopus ID: 57211073102

Researcher ID: W-5920-2018

Mgr inż. Karolina Surmacz

ks.jpg

Edukacja

 2016  – 2017 - Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – magister inżynier

 2012  – 2016 - Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – inżynier

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w miniemulsji.

Synteza polimerów metodami kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z udziałem inicjatorów cukrowych.

Nagrody za działalność naukową

2013 – 2016 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Doświadczenie zawodowe

2018 – 2019 – Młodszy Specjalista dz. Laboratorium w Dziale Badań i Rozwoju,

Bispol Sp. z o.o. – Głuchów

2017 – 2018 – Młodszy Specjalista ds. Kontroli Jakości w Zespole Badań Chromatograficznych,

Polpharma S.A. – Nowa Dęba

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (wiceprzewodniczący)

- Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 15 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2022)

Liczba cytowań = 20 (Web of Science 2022)

Index Hirscha = 3 (Web of Science 2022)

Publikacje

 1. Katarzyna Rydel-Ciszek, Tomasz Pacześniak, Izabela Zaborniak, Paweł Błoniarz, Karolina Surmacz, Andrzej Sobkowiak, Paweł Chmielarz: „Iron-based catalytically active complexes in preparation of functional materials”, Processes 2020, 8, 1683(1-35).
  (IF5Y 2.824)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, 137, 49275(1-10).
  (IF5Y 2.754)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: ,,Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 1972-1979.
  (IF5Y 3.184)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 3.184)
 1. Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: „Low ppm atom transfer radical polymerization in (mini)emulsion systems”, Materials 2020, 13, 1717(1-16).
  (IF5Y 3.920)

Post-conferences proceedings

 1. Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: ,,Triple-functional riboflavin macromolecules as a macroinitiator, oxygen scavenger and reducing agent in miniemulsion ARGET ATRP”, Proceedings of the Milan Polymer Days International Congress - MIPOL2020 What’s going on in polymer science! MIPOL2020, Mediolan 2020, P25, 81.

ORCID ID: 0000-0002-4164-0974

Scopus ID: 57214317050

Researcher ID: AAA-7108-2020

Mgr inż. Angelika Macior

am.jpg

Edukacja

2020  uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia w specjalności diagnostyka laboratoryjna z biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2019  uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia w specjalności biochemia stosowana, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Staż

2018 Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Szpital   Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza

Szkolenia, kursy, certyfikaty

2020    Drug Design – certyfikat, Organizator: NobleProg

2020    Analiza RNASeq – szkolenie laboratoryjne, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2020  Zapoznanie się z technologią produkcji odczynników do diagnostyki in vitro                           – szkolenie wyjazdowe, Organizator: Cormay

2019   Zapoznanie się z technologią produkcji oraz kontroli jakości suplementów diety                     – szkolenie wyjazdowe, Organizator: Olimp Laboratories Sp. z o.o

2019     Zapoznanie się z technologią uzdatniania wody – szkolenie wyjazdowe, Organizator:  Zakład uzdatniania wody Raba. 

2019  Konwersatorium z języka angielskiego – szkolenie warsztatowe, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2018  Efektywna komunikacja w zespole, jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami – szkolenie warsztatowe, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2018    Nowoczesne techniki analizy poziomu ekspresji miRNA – szkolenie laboratoryjne, Organizator: Politechnika Rzeszowska

Staże naukowe

2022    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

Wykłady na zaproszenie

2022    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

Zainteresowania naukowe:

Badania elektrochemiczne, procesy utleniania limonenu oraz cykloheksenu, kompleksy metali przejściowych.  

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (sekretarz)

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 17 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2022)

Liczba cytowań = 9 (Web of Science 2022)

Index Hirscha = 2 (Web of Science 2022)

Publikacje

 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Joanna Smenda, Karol Wolski: „Hydrophobic modification of fir wood surface via low ppm ATRP strategy”, Polymer 2021, 228, 123942(1-9).
  (IF5Y 4.186)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Smart, naturally-derived macromolecules for controlled drug release”, Molecules 2021, 26, 1918(1-18).
  (IF5Y 4.587)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz, Marleny Caceres Najarro, Joseph Iruthayaraj: „Lignin-based thermoresponsive macromolecules via vitamin-induced metal-free ATRP”, Polymer 2021, 219, 123537(1-11).
  (IF5Y 4.186)
 1. Izabela Zaborniak, Angelika Macior, Paweł Chmielarz: „Stimuli-responsive rifampicin-based macromolecules”, Materials 2020, 13, 3843(1-21).
  (IF5Y 3.920)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Angelika Macior, Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Joanna Smenda: "Wood-polymer composites with hydrophobic properties", Milan Polymer Days – MIPOL2021 – Virtual edition, Milan 2021,

ORCID ID: 0000-0001-9810-581X

Scopus ID: 57218991604

Researcher ID: AAY-9679-2020

Studenci zaangażowani w projekty naukowe

Kinga Ślusarczyk

ks-1.jpg

Wykształcenie

 2019  – teraz – Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska

Nagrody i stypendia

2021 - Program stypendiów pomostowych – stypendium językowe.

2020 - Stypendium PRYMUS

2020, 2021 - Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

2019 - Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego

2019 - Stypendium pomostowe na I rok studiów

Zainteresowania naukowe

Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich.

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) w skali mikrolitrowej.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 4 (for all publications, Web of Science 2022)

Liczba cytowań(Web of Science 2022)

Index Hirscha (Web of Science 2022)

Publikacje

 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Less is more: A review of μL-scale of SI-ATRP in polymer brushes synthesis”, Polymer 2021, 124212, 233, 124212(1-15).
  (IF5Y 4.186)

Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: ,,Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu w skali mikrolitrowej jako ekonomiczne i ekologiczne narzędzie do syntezy nanoszczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich”, II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bliżej Chemii, Kraków 2022, 39
 2. Kinga Ślusarczyk, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski: „Powierzchniowo inicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (SI-ATRP) w skali mikrolitrowej”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Książka abstraktów, Pod redakcją T. Cierpiała, Warszawa 2021, S03P019

ORCID ID:  0000-0001-7705-2165

Scopus ID: 57275440600

Researcher ID:  ABF-2258-2021

 

Inż. Małgorzata Sroka

ms.jpg

Wykształcenie

2021 – obecnie – studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, Politechnika Rzeszowska

2017 – 2021 – uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Technologia chemiczna, Politechnika Rzeszowska

Doświadczenie naukowe

07.2021 – 12.2021 – Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” finansowanego ze środków NCN (SONATA BIS 10, stanowisko: student/stypendysta)

Nagrody i stypendia

2019 – 2021 – Stypendium rektora Politechniki Rzeszowskiej dla 10% najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP) z wykorzystaniem związków pochodzenia naturalnego

Synteza polimerów i biopolimerów

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

 

Impact Factor = 0 (for all publications, Web of Science 2022)

Liczba cytowań(Web of Science 2022)

Index Hirscha (Web of Science 2022)

ORCID ID:  0000-0003-0568-8871

Scopus ID: n/a

Researcher ID: n/a

 

Inż. Joanna Bałbustyn

jb.jpg

Katarzyna Kisiel

katarzyna_kisiel.jpg

Milena Kwiecińska

milena_kwiecinska.jpg

Inż. Patrycja Maćkowicz

pm.jpg

Michał Sroka

michal_sroka.jpg

Patrycja Kata

patrycja_kata.jpg

Weronika Zuba

weronika_zuba.jpg

Agata Hochół

agata_hochol_hybrids_minigroup.jpg

Małgorzata Lis

malgorzata_lis_hybrids_minigroup.jpg

Kinga Majewska

km.jpg

Natalia Krawczyk

nk.jpg

Martyna Korbecka

mk.jpg

Zuzanna Michno

zm.jpg

Wizytujący naukowcy (Postdoctoral Associates, Visiting Scholars)

Inż. Mamdoh Al-Qadasi

m_a-q.jpg

Faculty of Engineering and Natural Science / Chemical Engineering,

Konya Technical University

Bio

Inż. Karina Cazundo

blank-female-4.jpg

Faculty of Sciences / Department of Chemistry,

University of Beira Interior

Bio

Byli wizytujący naukowcy

Mgr inż. Ramon Peña

ramon_pena.jpg

Higher Technical School of Industrial Engineering,

Technical University of Valencia

Bio

Mgr inż. Michael Gießl

michael.jpg

Department of Chemistry,

University of Konstanz

Bio

Dr inż. Marleny Caceres Najarro

marleny.jpg

Department of Engineering,

Aarhus University

Bio

Dr inż. Andreas Spinnrock

andreas.jpg

Department of Chemistry,

University of Konstanz

Bio

Mgr Anna Michalicha

anna_michalicha.jpg

Department of Biochemistry and Biotechnology,

Medical University of Lublin

Bio

Inż. Waleed Al-Mazgagi

walled.jpg

Faculty of Engineering,

University of Mersin

Bio

Inż. Moatasem Othman

blank-male-4.jpg

Faculty of Engineering,

University of Mersin

Bio

Członkowie Koła Naukowego IPSUM

Magistranci

inż. Julita Rajchel

julita_rajchel.jpg

inż. Łukasz Kuliński

lukasz_kulinski.jpg

inż. Michał Kaszuba

mk.jpg

inż. Paulina Stach

ps.jpg

inż. Joanna Bałbustyn

jb.jpg

inż. Małgorzata Sroka

malgorzata_sroka.jpg

inż. Patrycja Maćkowicz

pm.jpg

inż. Katarzyna Kędzior

katarzyna_kedzior.jpg

inż. Marzena Malinowska

marzena_malinowska.jpg

Studenci studiów I stopnia (inżynierskich)

Julia Niewiarowska

jn.jpg

Martyna Korbecka

mk.jpg

Martyna Niemiec

mni.jpg

Natalia Krawczyk

nk.jpg

Zuzanna Michno

zm.jpg

Kinga Majewska

km.jpg

Manuela Niziołek

mn.jpg

 

 

 

 

Byli członkowie grupy badawczej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję