Członkowie grupy badawczej

chrg_v2.jpg

Kierownik

Dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

Bio

Doktoranci

mgr inż. Izabela Zaborniak

zaborniak.jpg

Edukacja

2017 – obecnie       studia doktoranckie w dziedzinie Technologia Chemiczna, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2017                         uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2016                         uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Staże naukowe

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA – wizytujący naukowiec

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy – wizytujący naukowiec

Wykłady na zaproszenie

2019    Wydział Chemiczny Carnegie Mellon University, USA

2019    Wydział Inżynierii Aarhus University, Dania

2018    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy

2018    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

2018    Wydział Nauk Chemicznych University of Padova, Włochy

Nagrody za działalność naukową

2019/20  Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/20  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2018/19  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2017/18 Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

2016       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

2014       Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zainteresowania naukowe

– Synteza polimerów i biopolimerów

– Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

– Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (sekretarz)

– American Chemical Society

– Polskie Towarzystwo Chemiczne

Impact Factor = 32 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2020)

Liczba cytowań = 44 (Web of Science 2020)

Index Hirscha = 5 (Web of Science 2020)

Publikacje

Publications

 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: ,,Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion”, Polymers for Advanced Technologies 2020, w druku.
  (IF5Y 2.077)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, w druku.
  (IF5Y 2.069)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 2.077)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Michael R. Martinez, Karol Wolski, Zongyu Wang, Krzysztof Matyjaszewski: „Synthesis of high molecular weight poly(n-butyl acrylate) macromolecules via seATRP: From polymer stars to molecular bottlebrushes”, European Polymer Journal 2020, 126, 109566(1-6).
   (IF5Y 3.899)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: „Synthesis of riboflavin-based macromolecules through low ppm ATRP in aqueous media”, Macromolecular Chemistry and Physics 2020, 221, 1900496(1-10).
  (IF5Y 2.257)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Dually-functional riboflavin macromolecule as a supramolecular initiator and reducing agent in temporally-controlled low ppm ATRP”, Express Polymer Letters 2020, 14, 235-247.
   (IF5Y 3.438)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Ultrasound-mediated atom transfer radical polymerization (ATRP)”, Materials 2019, 12, 3600 (1-15).
   (IF5Y 3.532)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Krzysztof Matyjaszewski: „Modification of wood-based materials by atom transfer radical polymerization methods”, European Polymer Journal 2019, 120, 109253(1-21).
   (IF5Y 3.899)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Temporally-controlled ultrasonication-mediated atom transfer radical polymerization in miniemulsion”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, 220, 1900285(1-6).
   (IF5Y 2.257)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny, Andrzej Sobkowiak: „Tannic acid-inspired star-like macromolecules via temporally-controlled multi-step potential electrolysis”, Macromolecular Chemistry and Physics 2019, 220, 1900073(1-8).
   (IF5Y 2.257)
 1. Paweł Chmielarz, Tomasz Pacześniak, Katarzyna Rydel-Ciszek, Izabela Zaborniak, Paulina Biedka, Andrzej Sobkowiak: ,,Synthesis of naturally-derived macromolecules through simplified electrochemically mediated ATRP”, Beilstein Journal of Organic Chemistry 2017, 13, 2466-2472. 
  (IF5Y 2.532)

 Publikacje w wydawnictwach pokonferencyjnych:

 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of bioinspired star-like nanomaterials through low ppm ATRP technique”, 50th ACS Central Regional Meeting (CERM), Midland 2019, CERM 148.
 2. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of natural origin star-like bio-nanocontainers through low ppm ATRP method”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Sitges 2019, P3.164.
 3. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of biomimetic nanocontainers with an antifouling polymer brush system via new microwave accelerated simplified electrochemically mediated ATRP”, 6th International Conference on Multifunctional, Hybrid Nanomaterials, Sitges 2019, P3.008.
 4. Paweł Chmielarz, Izabela Zaborniak: „Electrochemically mediated atom transfer radical polymerization (eATRP)”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Mediolan 2019, 20.
 5. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Abdirisak A. Isse, Armando Gennaro, Szczepan Zapotoczny: „A new approach for the electrochemical and structural characterization of newly received tea stains-inspired macromolecules via temporally-controlled seATRP”, Milan Polymer Days What’s going on in polymer science!, MIPOL 2019, Mediolan 2019, 78.
 6. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego technikami polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacji”, Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia,Pod redakcją A. Węgrzyn, Kraków 2018, S04KS22, S04-14.
 7. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”, 9 Kongres Technologii Chemicznej, Pod redakcją E. Głowińskiej, Gdańsk 2018, K3A-10, 149.
 8. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz: „Synthesis of naturally-derived star-shaped polymers through ATRP methods with diminished catalyst concentration”, 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, Kraków 2018, 55.

ORCID ID: 0000-0001-7533-3668

Scopus ID: 57197857085

Researcher ID: W-3365-2019

mgr Monika Flejszar

monika_sroczyk.jpg

Edukacja

– 2018 – obecnie       Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – studia doktoranckie

– 2016  – 2018           Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – magister

– 2013  – 2016           Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego – licencjat

Zainteresowania Naukowe

- Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją

- Synteza szczotek polimerowych z powierzchni płaskich (płytki krzemowe, nanocząstki)

- Powierzchniowa modyfikacja materiałów służących do produkcji implantów kości (PEEK)

Doświadczenie naukowe

- 2017 – 2018

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej” finansowanego ze środków NCN.
 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Mechanizm regioselektywnego utleniającego odwodornienia 3-ketosteroidów przez dehydrogenazę Δ1 – cholest-4-en-3-onu ze Sterolibacterium denityfcans” finansowanego ze środków NCN. Badania prowadzono we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

- 2015 – 2016

 • Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem” finansowanego ze środków NCN.

Nagrody i stypendia

2019/2020 – stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2019/2020 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018/2019 – stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej

2018 – stypendium dla najlepszych doktorantów Politechniki Rzeszowskiej

2018 – II nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską im. Jerzego Habera

2016 - stypendium im. Mariana Smoluchowskiego (fundusz Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia – Energia – Przyszłość”)

2015, 2016, 2017 -  stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 10% najlepszych studentów

Wyjazdy zagraniczne

- 2020    Wydział Chemiczny University of Milan, Włochy – wizytujący naukowiec
(pobyt w ramach programu PROM, finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej)

- 2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy – wizytujący naukowiec

- 2016 SCIENCE UP – Jϋlich Krakow Summer School (Forschungszentrum Jϋlich),
Niemcy

Wykłady na zaproszenie

2020      Wydział chemiczny University of Milan, Włochy

2019    Wydział Chemiczny University of Konstanz, Niemcy

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (wiceprzewodniczący)

- Polskie Towarzystwo Chemiczne (członek)

Impact Factor = 17 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2020)

Liczba cytowań = 4 (Web of Science 2020)

Index Hirscha = 1 (Web of Science 2020)

Publikacje

 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, w druku.
  (IF5Y 2.069)
 1. Olga Mazuryk, Przemysław Gajda-Morszewski, Monika Flejszar, Przemysław Łabuz, Rudi van Eldik, Grażyna Stochel, Małgorzata Brindell: „Influence of aqueous extracts of urban airborne particulate matter on the structure and function of human serum albumin", Environmental Pollution 2020, 263, 114667(1-8).
  (IF5Y 6.152)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 2.077)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Surface modifications of poly(ether ether ketone) via polymerization methods – current status and future prospects”, Materials 2020, 13, 999(1-15).
  (IF5Y 3.532)
 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Surface-initiated atom transfer radical polymerization for the preparation of well-defined organic-inorganic hybrid nanomaterials”, Materials 2019, 12, 3030(1-28).
  (IF5Y 3.532)

Konferencje

 1. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Michael Gießl, Helmut Cölfen: „Surface modification of PEEK implant materials via ATRP method”, Book of Abstracts 1st International Conference PSPM Precisely Structured Polymer Materials, Łódź 2019, OP16.
 2. Michael Gießl, Anna Lena May, Helmut Cölfen, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Grafting polymerizations on polyetheretherketone (PEEK) surfaces to Improve PEEK-based bone implant material”, Book of Abstracts 1st International Conference PSPM Precisely Structured Polymer Materials, Łódź 2019, P11.  
 3. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ Robert Ostatek: „Polimerowe układy hybrydowe otrzymane za pomocą powierzchniowo inicjowanej techniki SARA ATRP”, Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Materiały zjazdowe. Część 1: Streszczenia, Pod redakcją A. Maranda-NiedbałaWarszawa 2019, S04KS14, S04-5.
 4. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ: „Synthesis of PNIPAM polymer brushes via surface initiated SARA ATRP in aqueous media”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 54.
 5. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz, Karol Wolski, Gabriela Grześ: „ Grafting of PBA and PHEA brushes from silicon wafer surfaces via SARA ATRP”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 53.
 6. Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Synthesis of PBA brushes by grafting from silicon wafers via ATRP methods”, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, Edited by K. Pielichowski, Kraków 2019, 7, 101-107.
 7. M. Sroczyk, P. Gajda-Morszewski, M. Oszajca, M. Brindell „Interaction between lysozyme and Ru(III) complexes of NAMI-A type determined by fluorescence spectroscopy”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018. (sesja posterowa)
 8. P. Gajda–Morszewski, M. Sroczyk, O. Mazuryk, M. Brindell „Influence of urban parcitle matter on humen serum albumin capacity of binding with several drugs”, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanism 2018, Barcelona, 8-11.07.2018.
 9. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, O. Zastawny, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase – a new tool for anabolic steroid production”, The 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Costmetic Industry, Trzebnica, 25-27.06.2018
 10. M. Sroczyk, A. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Oszjaca „Badanie aktywności katalitycznej dehydrogenazy steroidowej pochodzącej ze Sterolibacterium denitryficans”, IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź, 24-25.05.2018 (sesja posterowa, nagroda za najlepszy poster w sesji Mikrobiologia i Immunologia)
 11. P. Wójcik, A. Wojtkiewicz, M. Sroczyk, M. Oszjaca, E. Romero, M. W. Fraaije, M. Szaleniec „Catalytic characterisation of cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase, a catalyst for anabolic steroids production”, International Conference on Catalysis and Surface Chemistry, Kraków, 18-23.03.2018.
 12. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Hochołowski, M. Oszajca, M. Szaleniec „Enzymatic oxidative dehydrogenation of 3-ketosteroids by cholest-4-en-3-one ∆1-dehydrogenase”, 8th World Congress on Oxidation Catalysis, Kraków, 3-8.09.2017. (sesja posterowa)
 13. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids”  SeMPowisko 2017, Kraków, 20-21.05.2017.  (sesja posterowa)
 14. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Badanie kinetyki enzymatycznej reakcji utleniania 3-ketosteroidów z udziałem dehydrogenazy FAD-zależnej.” Horyzonty Nauki 2017 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 23-24.05.2017. (referat)
 15. M. Sroczyk, A. Rugor, M. Oszajca, M. Szaleniec „Stopped flow enzymatic kinetics of fad-dependent oxidation of 3-ketosteroids”  International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection”, Kraków, 20-21.04.2017. (sesja posterowa)
 16. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” SeMPowisko 2016, Kraków, 21-22.05.2016. (referat)
 17. M. Sroczyk, M. Oszajca „Oddziaływanie lizozymu z kompleksami typu [RuCl4DMSO(L)]-” Horyzonty Nauki 2016 Forum Prac Dyplomowych, Kraków, 17-18.05.2016. (sesja posterowa)

ORCID ID: 0000-0001-8014-3543

Scopus ID: 57211073102

Researcher ID: W-5920-2018

mgr inż. Karolina Surmacz

karolina_matuszek.jpg

Edukacja

 2016  – 2017 – Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – magister inżynier

 2012  – 2016 – Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – inżynier

Zainteresowania naukowe

Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w miniemulsji.

Synteza polimerów metodami kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z udziałem inicjatorów cukrowych.

Nagrody za działalność naukową

2013 – 2016 – Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Doświadczenie zawodowe

2018 – 2019 – Młodszy Specjalista dz. Laboratorium w Dziale Badań i Rozwoju,

Bispol Sp. z o.o. – Głuchów

 2017 – 2018 – Młodszy Specjalista ds. Kontroli Jakości w Zespole Badań Chromatograficznych, Polpharma S.A. – Nowa Dęba

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

- Polskie Towarzystwo Chemiczne

 

Impact Factor = 10 (dla wszystkich publikacji, Web of Science 2020)

Liczba cytowań = 1 (Web of Science 2020)

Index Hirscha = 1 (Web of Science 2020)

Publikacje

 1. Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: „Low ppm atom transfer radical polymerization in (mini)emulsion systems”, Materials 2020, 13, 1717.
  (IF5Y 3.532)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Paweł Chmielarz: ,,Synthesis of sugar-based macromolecules via sono-ATRP in miniemulsion”, Polymers for Advanced Technologies 2020, w druku.
  (IF5Y 2.077)
 1. Izabela Zaborniak, Karolina Surmacz, Monika Flejszar, Paweł Chmielarz: „Triple-functional riboflavin-based molecule for efficient atom transfer radical polymerization in miniemulsion media”, Journal of Applied Polymer Science 2020, w druku.
  (IF5Y 2.069)
 1. Izabela Zaborniak, Paweł Chmielarz, Monika Flejszar, Karolina Surmacz, Robert Ostatek: ,,Preparation of hydrophobic tannins-inspired polymer materials via low ppm ATRP methods”, Polymers for Advanced Technologies 2020, 31, 913-921.
  (IF5Y 2.077)

ORCID ID: 0000-0002-4164-0974

Scopus ID: 57214317050

Researcher ID: AAA-7108-2020

mgr inż. Angelika Macior

_dsc7813_dyplom.jpg

Edukacja

2020  uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia w specjalności diagnostyka laboratoryjna z biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

2019  uzyskanie tytułu inżyniera na kierunku Biotechnologia w specjalności biochemia stosowana, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Staż

2018 Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, Cytogenetyki i Cytometrii, Szpital   Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza

Szkolenia, kursy, certyfikaty

2020    Drug Design – certyfikat, Organizator: NobleProg

2020    Analiza RNASeq – szkolenie laboratoryjne, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2020  Zapoznanie się z technologią produkcji odczynników do diagnostyki in vitro                           – szkolenie wyjazdowe, Organizator: Cormay

2019   Zapoznanie się z technologią produkcji oraz kontroli jakości suplementów diety                     – szkolenie wyjazdowe, Organizator: Olimp Laboratories Sp. z o.o

2019     Zapoznanie się z technologią uzdatniania wody – szkolenie wyjazdowe, Organizator:  Zakład uzdatniania wody Raba. 

2019  Konwersatorium z języka angielskiego – szkolenie warsztatowe, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2018  Efektywna komunikacja w zespole, jak skutecznie porozumiewać się ze współpracownikami – szkolenie warsztatowe, Organizator: Politechnika Rzeszowska

2018    Nowoczesne techniki analizy poziomu ekspresji miRNA – szkolenie laboratoryjne, Organizator: Politechnika Rzeszowska

Zainteresowania naukowe:

Badania elektrochemiczne, procesy utleniania limonenu oraz cykloheksenu, kompleksy metali przejściowych.  

Wizytujący naukowcy

mgr inż. Michael Gießl

michael.jpg

Department of Chemistry, University of Konstanz

Bio

dr inż. Andreas Spinnrock

andreas.jpg

Department of Chemistry, University of Konstanz

Bio

dr inż. Marleny Caceres Najarro

marleny.jpg

Department of Engineering, Aarhus University

Bio

Członkowie Koła Naukowego IPSUM

Magistranci

inż. Sylwia Wilczak

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Elektrochemicznie kontrolowana ATRP w emulsji”

inż. Patryk Machowski

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Synteza makrocząsteczek pochodzenia naturalnego”

inż. Agnieszka Safin

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie polimerów nieliniowych”

Studenci studiów I stopnia (inżynierskich)

Dominik Borowiec

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Elektroliza preparatywna w syntezie makrocząsteczek pochodzenia naturalnego”

 

Przemysław Kuc

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w układach dyspersyjnych”

 

Michał Kaszuba

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Charakterystyka elektrochemiczna systemów inicjujących ATRP stosowanych w syntezie związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego”

 

Kamil Czerwiński

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Synteza związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego techniką „core-first””

 

Julita Rajchel

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Synteza polimerów pochodzenia naturalnego”

 

Martyna Hnat

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie polimerów pochodzenia naturalnego”

 

Wiktoria Drużbicka

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie makrocząsteczek o nieliniowej topologii”

 

Karolina Wantrych

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Polimeryzacja rodnikowa z odwracalną dezaktywacją w miniemulsji”

 

Anna Pado

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie polimerów szczepionych”

 

Sylwia Lepianka

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją w syntezie polimerów gwiaździstych techniką „core-first”

 

Piotr Kiełek

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, w której aktywatory regenerowane są przez przeniesienie elektronu i aktywację pomoc­niczą”

 

Patrycja Zimoch

Temat pracy dyplomowej inżynierskiej: „Zastosowanie elektrolizy preparatywnej w syntezie makrocząsteczek pochodzenia naturalnego”

Byli członkowie grupy badawczej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję